Wie is wie in dossier Cursor?

De redactie van Cursor heeft een overzicht gemaakt van de betrokkenen in ons dossier omdat het voor buitenstaanders soms lastig kan zijn de rollen en verantwoordelijkheden te duiden.

door
foto Imagesines / iStock

Cursor heeft vijf journalisten in het team en één hoofdredacteur. De hoofdredacteur is eindverantwoordelijk voor wat er op de site van Cursor verschijnt. Tevens is hij de leidinggevende van de redactie.

Alle redactieleden inclusief hoofdredacteur zijn in dienst van de universiteit. Om de onafhankelijkheid te bewaken, zeker gezien er een dienstverband is bij de organisatie waar ook kritisch over geschreven moet kunnen worden, is er een redactiestatuut opgesteld. Dat moet de onafhankelijkheid van het medium beschermen. Daarnaast is er een redactieraad. Ook die is bedoeld om de onafhankelijkheid te waarborgen. Ze hebben enkel een adviesfunctie en dat advies mogen zij gevraagd en ongevraagd geven. De redactieraad hoort volgens het statuut ook een inhoudelijk journalistiek deskundige te hebben. Dat is bij Cursor niet het geval. De redactieraad is aangesteld door het CvB.

Het College van Bestuur (CvB) bestuurt de universiteit. Het bestuur bestaat uit een rector, een voorzitter en een vicevoorzitter. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur, houdt toezicht op het CvB en kijkt of het CvB procedureel juist handelt. De leden van de Raad van Toezicht brengen verschillende expertises mee en worden benoemd door de Minister van Onderwijs.

Het College van Bestuur is de formele uitgever van Cursor. De operationele uitgeefverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van het Communicatie Expertise Centrum (CEC), die daarmee namens het College optreedt als operationeel uitgever. De directeur CEC is tevens de directe leidinggevende van de hoofdredacteur en stelt vanuit deze positie de hoofdredacteur aan en verleent deze ontslag. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden in relatie tot Cursor zijn ook te vinden in het redactiestatuut

Tot slot de liaison. Dit is een vrij ongebruikelijke functie voor een redactie. In het geval van de situatie bij Cursor is die liaison aangesteld door het CvB om de communicatie tussen het College van Bestuur de (ondertussen voormalig) hoofdredacteur te faciliteren.

Hieronder geven we nog een overzicht van de betrokkenen per orgaan die in ons dossier een rol hebben gespeeld:

De redactie:

 • Lydia van Aert
 • Leoni Andriessen
 • Martina Silbrníková
 • Norbine Schalij
 • Bridget Spoor

De hoofdredacteur:

 • Han Konings (momenteel uit functie ontheven)

De liaison:

 • Xavier Theunisse

De redactieraad:

 • Frank Janssen - voorzitter (extern deskundige op gebied van reputatiemanagement en voorzitter Raad van Toezicht Omroep Brabant)
 • Kees Storm - lid (professor Natuurkunde en decaan van zijn faculteit)
 • Merle Rodenburg - sinds 1 juni geen lid meer (voorheen directeur Bedrijfsvoering bij de faculteit Bouwkunde)
 • Johanna Höffken - sinds 1 september 2023 geen lid meer (Universitairhoofddocent bij de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences)
 • Charlot Felderhof - lid (masterstudent Innovation Management)  

Het College van Bestuur:

 • Silvia Lenaerts - rector
 • Robert-Jan Smits - voorzitter
 • Het derde lid dat er momenteel nog niet is, voorheen Nicole Ummelen - vicevoorzitter
 • Patrick Groothuis - secretaris

Directeur Communicatie Expertise Centrum:

 • Chantal van den Berg

Raad van Toezicht:

 • Peter Wennink - voorzitter (CEO van ASML)
 • Mariëtte Hamer - lid (Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld)
 • Paul Doop - lid (Raad van Bestuur NPO)
 • Louise Gunning-Schepers - lid (emeritus-universiteitshoogleraar Gezondheid en maatschappij Universiteit van Amsterdam)
 • Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink - lid (bestuurder en voormalig parlementslid)
 • Patrick Groothuis - secretaris

Deel dit artikel