Statement CvB inzake Cursor op zwart

'Wij nodigen de redactie opnieuw uit om het gesprek te voeren', zo opent het CvB het statement op de website van de TU/e.

door
foto TU/e

'We willen graag reageren op de situatie bij ons universiteitsblad Cursor. We hebben veel waardering voor Cursor, de redactie en haar werk, en we hebben dat recent ook meermaals aan de redactie laten weten. We verwelkomen kritische verslaggeving die fair en gebalanceerd is en voldoet aan de doelstellingen van Cursor.

Over een klein deel van de artikelen van Cursor hebben we echter wel eens discussie. Die discussie spitst zich altijd toe op de journalistieke kwaliteit, en dan met name op de aspecten hoor en wederhoor en gebalanceerde berichtgeving.

De hoofdredacteur beslist uiteindelijk over het plaatsen van artikelen. Daar heeft het College van Bestuur noch de redactieraad bemoeienis mee, conform het redactiestatuut van Cursor. Van censuur is dan ook op geen enkele wijze sprake. We betreuren dat dit beeld is ontstaan bij de redactie. Er zijn reguliere mogelijkheden om onenigheden die in dit kader kunnen spelen, aan te kaarten. We vinden het jammer dat de redactie ervoor heeft gekozen om niet de dialoog te voeren, maar ervoor heeft gekozen de site op zwart te zetten en de brede aandacht te zoeken. Wij nodigen de redactie opnieuw uit om het gesprek te voeren.

Het redactiestatuut, waarin ook de algemene journalistieke principes zijn opgenomen, is afgelopen jaar herbevestigd in samenspraak met de redactie en redactieraad. Ook de samenstelling van de in 2022 gestarte redactieraad heeft plaatsgevonden met instemming van de redactie.

Het redactiestatuut vormt het samen afgesproken kader voor het handelen van de redactie. Binnen dat statuut functioneert de redactie onafhankelijk, onder leiding van de hoofdredacteur die beslist over publicaties.

Het College van Bestuur'

Cursor zal zo spoedig mogelijk reageren op dit statement.

Deel dit artikel