Voorstellenbrief van bonden ligt bij College van Bestuur

Vakbonden FNV en AOb staan de redactieleden van Cursor bij in de strijd voor journalistieke vrijheid. Al snel nadat hoofdredacteur Han Konings door zijn leidinggevende uit zijn functie werd ontheven namen de bonden namens de redactieleden contact op met vertegenwoordigers van de universiteit. Ook bij het eerste gesprek tussen de redactieleden en het College van Bestuur, dat vorige week plaatsvond, was Bernard Koekoek van de FNV aanwezig ter ondersteuning en om de officiële voorstellenbrief die de redactie in samenwerking met de bonden opstelde te overhandigen.

door
foto InspirationGP / iStock

In de voorstellenbrief, die nu bij het College van Bestuur (CvB) ligt, herhaalt de redactie de voorstellen die ook al in het eerste statement stonden. In samenspraak met de juridische afdeling van de FNV zijn die voorstellen concreter gemaakt dan ze waren. Zo vraagt de redactie om het redactiestatuut te herzien, zodat de journalistieke vrijheid van Cursor gewaarborgd wordt en om de redactieraad niet langer te laten benoemen door het CvB, maar middels een democratisch proces, waarbij één lid van de redactieraad vanuit de redactie zelf wordt benoemd. Ook wil de redactie niet alleen inspraak in de selectie van een nieuwe hoofdredacteur, maar ook een veto op een nieuwe benoeming.

Vorige week vond een eerste gesprek plaats tussen redactieleden en het CvB. Bernard Koekoek, bestuurder FNV Onderwijs en Onderzoek, was daar ook bij aanwezig ter ondersteuning en om de brief te overhandigen. Het CvB heeft nog geen formele reactie gegeven op de brief, maar een vervolggesprek staat wel al gepland.

Journalistieke vrijheid

De FNV stelt in een eigen bericht over de voorstellenbrief dat een universiteit als geen ander ruimte zou moeten bieden aan kritische geluiden en dat de journalistieke vrijheid van een universiteitsmedium dus ook boven iedere twijfel verheven zou moeten zijn. ‘Dat is in Eindhoven duidelijk niet het geval en dat is een bedreiging voor de academische vrijheid’, staat in het bericht te lezen. De FNV is er daarom voor ‘om wettelijk vast te leggen dat iedere instelling in het hoger onderwijs een onafhankelijk nieuwsmedium zou moeten hebben met gedegen financiering. De onderwijsinspectie zou daar op toe moeten zien.’

Recent dienden Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) ook Kamervragen in met dezelfde strekking. Voor zover bekend is daar nog geen reactie op gekomen.

Deel dit artikel