Reacties op deelname TU/e luchtvaartcoalitie: “Het is een poging tot greenwashing”

Over de deelname van de TU/e aan de luchtvaartcoalitie bestaan verschillende opvattingen. Daarom deed Cursor een oproep aan de lezers: deel en onderbouw jouw mening! Hieronder de reacties.

door
foto iStock | Chalabala

De luchtvaartcoalitie bestaat uit een aantal grote partijen uit de luchtvaartsector. Technische universiteiten, waaronder de TU/e, doen hier ook aan mee. In het manifest ‘toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland’ bepleit de coalitie maatregelen om de luchtvaartsector versneld te verduurzamen. Maar op de TU/e bestaan verschillende meningen over de deelname (lees hier een eerder artikel), omdat het manifest als lobbydocument dient voor de luchtvaartsector. 

Cursor vroeg lezers om hun onderbouwde mening in te sturen. Bekijk hieronder de reacties.

Zou de TU/e niet ambitieuzer moeten zijn?

“Interessant artikel over de samenwerking van de TU/e met de luchtvaartindustrie door het ondertekenen van een lobbydocument. Aan de ene kant moeten we onderzoek naar duurzaamheid bevorderen, zelfs in deze zeer vervuilende sector. Aan de andere kant moeten we kijken naar een post-groei samenleving en accepteren dat we niet almaar meer kunnen blijven vliegen, zoals de lobby wil dat de samenleving doet. Ik denk niet dat de luchtvaartindustrie het beste met ons voor heeft. Dat Schiphol afwezig is in de coalitie - omdat ze vinden dat die een gebrek aan ambitie toont - is veelzeggend. Zou de TU/e niet ambitieuzer en kritischer moeten zijn dan onze grootste luchthaven? 

Als onderzoeker kun je op bescheiden schaal bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaartindustrie. Kies voor de trein om conferenties te bezoeken. En neem online deel aan conferenties op andere continenten, wat de TU/e gelukkig steeds meer ondersteunt.”

Laurens Bliek, universitair docent Information Systems

 

We kunnen niet doorgaan met business as usual

“Als TU/e-alumnus vind ik het een slecht idee dat de TU/e het manifest van de luchtvaartcoalitie steunt. Het manifest staat vol met vage uitspraken, verzoeken aan politici of zwakke beloftes die worden uitgesteld wanneer de gestelde deadlines zich aandienen. Dit manifest is een duidelijke poging tot green washing door de luchtvaartindustrie en om dit te laten werken, hebben ze geloofwaardige namen nodig als ondertekenaar. De TU/e zou geen deel moeten uitmaken van dit spel. We kunnen niet doorgaan met business as usual! We moeten de vraag verminderen. Dat betekent minder vluchten en meer treinen. Het beste alternatief voor de luchtvaart is het spoorvervoer, dat niet genoeg aandacht krijgt in de Europese Unie. We moeten ons richten op het verbeteren van de spoorverbindingen en het comfort van het spoorvervoer, niet op het groenwassen van de zwakke claims van de luchtvaartindustrie.”

Erdem Cerit, alumnus TU/e

 

Geloof niet langer in technofix

“De TU/e heeft haar reputatie laten misbruiken door de luchtvaartlobby. Het manifest begint met haar doelen: een "schonere, stillere en sterkere" luchtvaart, waarna er wat greenwashing argumenten (bekend van de fossiele industrie) worden aangevoerd. Schoner vliegen moet bereikt worden door nog niet bestaande, "innovatieve technologieën". Deze bedrijven willen juist niet de vraag verminderen, ondanks dat dit op korte termijn de enige realistische optie wordt geacht om de uitstoot te verminderen. Stillere luchtvaart wordt, wederom, 'opgelost' door een techno-fix: stillere vliegtuigen. Maar 50 procent reductie is nog steeds 85 dB, luider dan een voorbijrazende trein. Elke. Minuut. Weer. Toch wordt minder vliegen, zelfs 's nachts, niet als een optie gezien. De techno-optimistische fixatie op een sterkere industrie gaat in tegen het een kleinere ecologische voetafdruk. Blijkbaar is ons College van Bestuur meer geneigd om de kant van een automotive expert te kiezen dan een expert op het gebied van duurzaamheid. Niet verrassend, maar niettemin teleurstellend."

Met liefde en woede,

Thomas van den Doel, student, University Rebellion TU/e

Deel dit artikel