Bestuur wil dat luchtvaartcoalitie TU/e-logo verwijdert

Het College van Bestuur van de TU/e heeft de luchtvaartcoalitie gevraagd om het universiteitslogo te verwijderen van een manifest om de luchtvaart te verduurzamen.

Het manifest viel niet bij iedereen in goede aarde, omdat het niet in lijn zou zijn met de klimaatdoelen van Parijs en gebruikt wordt als lobbydocument in Den Haag. In de luchtvaartcoalitie werkt een groot aantal partijen uit de luchtvaartsector samen. In het manifest ‘toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland’ presenteren ze een tienpuntenplan voor het verduurzamen van de luchtvaart, met voorstellen als: stiller vliegen, goede arbeidsomstandigheden en investeren in duurzame brandstoffen. Bedrijven als KLM zitten in de coalitie, maar Schiphol niet. 

Op de TU/e bleken de meningen verdeeld. Directeur Smart Mobility Carlo van de Weijer was vóór deelname aan de luchtvaartcoalitie, professor klimaatverandering Heleen de Coninck had er fundamentele bezwaren tegen. “De TU/e heeft voorheen nooit zoveel aan de luchtvaart gedaan, maar met elektrisch vliegen en de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigbrandstoffen kunnen we echt significant bijdragen aan dit dossier”, zei Van de Weijer in een eerder artikel. De Coninck stelde echter: “Als ik er zo naar kijk, lijken de maatregelen [...] niet voldoende om in 2050 CO₂-neutraal te zijn, laat staan klimaatneutraal, zoals eigenlijk moet.”

Ook op andere universiteiten ontstond discussie. Een alumnus van de TU Delft zette een petitie op met een oproep aan universiteiten om uit de luchtvaartcoalitie te stappen. Lezers van Cursor lieten in ingezonden brieven weten dat de TU/e uit de coalitie zou moeten stappen. “Het is een poging tot greenwashing”, concludeerde een van hen. 

Het Collega van Bestuur benadrukt in de verklaring dat de TU/e een bijdrage wil blijven leveren aan technologie en innovatie om de luchtvaart te verduurzamen, maar dat het geen ‘formeel besluit’ heeft genomen over steun voor het manifest. Dat het logo toch op het manifest is verschenen, wijt het CvB aan een ‘ongelukkige gang van zaken’ en ‘spraakverwarring’. Zie hieronder het volledige statement van het bestuur. 

Verklaring College van Bestuur TU/e

"Het College van Bestuur van de TU/e is het eens met de grote lijn van het pamflet Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland, waarin de luchtvaartsector in 10 punten haar ambitie schetst om te komen tot een schonere en stillere luchtvaart.

 We vinden het belangrijk om mee de schouders te zetten onder de verduurzaming van de luchtvaartsector, want de sector staat voor een uitzonderlijke opgave qua verduurzaming en heeft enorme behoefte aan onderzoek en innovatie om dat voor elkaar te krijgen. Dit in kennisgebieden die goed aansluiten bij onze expertise als TU/e. Wij kunnen en willen daar dan ook graag aan bijdragen.

We constateren echter dat het TU/e-logo op het luchtvaartpamflet is geplaatst als een van de dragers van het stuk, zonder dat er een formeel besluit is genomen door het College van Bestuur over steun voor het stuk. We hebben daarom gevraagd om verwijdering van ons logo van het pamflet. Expliciete steun van de universiteit voor een visie, voorstel of plan, alsmede het gebruik van onze naam of logo in een dergelijke context, is alleen mogelijk na een formeel besluit door het CvB.

Helaas heeft er door een ongelukkige gang van zaken intern enige tijd spraakverwarring bestaan over de eventuele steun. We trekken hier lering uit door dergelijke processen in het vervolg actiever te managen, gericht op een heldere en weloverwogen uitkomst. 

Dit alles laat onverlet dat we de brede ambities herkennen die zijn verwoord in het pamflet en dat we als TU/e doorgaan met het leveren van onze bijdrage aan de innovatie die nodig is voor de verduurzaming van de luchtvaartsector."

Deel dit artikel