Secretaris voor bestuur en toezicht niet meer dezelfde persoon

De TU/e heeft de rollen van universiteitssecretaris en secretaris van de Raad van Toezicht losgekoppeld. Cursor schreef onlangs al over Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk die per 1 februari 2024 de functie van universiteitssecretaris gaat bekleden. Daarin stond nog niet of hij ook – zoals zijn voorganger Patrick Groothuis - secretaris van de Raad van Toezicht gaat zijn. Dat blijkt na navraag niet zo te zijn.

door
foto Matdesign24/ iStock

De woordvoerder van de universiteit Ivo Jongsma laat na vragen hierover door Cursor weten: “De rol van universiteitssecretaris is losgekoppeld van de rol van secretaris van de Raad van Toezicht. Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk is dus alleen universiteitssecretaris. De dubbelrol is in principe goed te combineren, waarbij het aan de professionaliteit van de secretaris is om waar nodig de rollen gescheiden te houden, en dat werkte in de praktijk goed”, zo stelt hij over het verleden waar die rollen nog wel bij dezelfde persoon belegd waren.

Vanuit de gemeenschap en daarbuiten werden daar vragen over gesteld, onder andere in deze open brief en in het rapport van de ombudsman. Het ging dan om argumenten of de secretaris wel onafhankelijk kan zijn als hij zowel het CvB bedient als het orgaan dat toezicht houdt op het CvB, de RvT.

Woordvoerder Jongsma laat hierover weten: “We kunnen ons voorstellen dat de dubbele functie lastig kan worden, als de RvT een vertrouwelijke zaak behandelt aangaande het CvB of een van de CvB-leden. Dit werd ook geconstateerd door onze ombudspersoon, in haar recente rapport. Daarom zijn de rollen losgekoppeld.”

Andy van Eggelen neemt waar

Vanaf nu wordt de rol van secretaris van de Raad van Toezicht waargenomen door het hoofd legal, Andy van Eggelen. “Die kent bij uitstek de regels rond good governance en de verhoudingen in potentieel lastige situaties, en kan zich daar goed naar verhouden”, zo beargumenteert Jongsma de keuze voor Van Eggelen. “We bekijken nu breed hoe we de ondersteuning van de RvT gaan invullen voor de langere termijn, inclusief de rol van de secretaris RvT. Daarbij zal het in elk geval zo zijn dat vertrouwelijke zaken die het CvB of een van de CvB-leden betreffen, niet worden begeleid door de universiteitssecretaris.”

Martijn Klabbers van de personeelsfractie van de U-raad laat weten blij te zijn dat er aandacht is voor dit punt en dat er voor nu in ieder geval tijdelijk een splitsing is in de functie. “Wij vinden dat een combinatie van deze rollen uitgevoerd door dezelfde persoon ook in de toekomst moet worden voorkomen door een nieuwe regel in het Bestuurs- en beheersreglement (BBR).“

Deel dit artikel