Minder faculteiten op de TU/e? “Er zijn nog geen keuzes gemaakt”

De huidige organisatiestructuur met faculteiten is niet ideaal voor een toekomstbestendige universiteit. Maar welke structuur is dat wel? Daarover ging de werkgroep ‘governance’ donderdag in gesprek met medewerkers en studenten.

door
foto Cursor

Een uitnodiging om mee te praten over ‘governance’ van de TU/e? Dat klinkt saai! Maar wetende dat de toekomst van de huidige faculteiten op het spel staat, kwamen er veel medewerkers en een enkele student naar Ceres. In een bomvolle zaal vroeg de werkgroep feedback aan de TU/e-gemeenschap. Omdat er te weinig stoelen waren, moesten mensen achter in de zaal staan.  

Tijdens een korte inleiding van Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur, en Edwin van den Heuvel, decaan van de faculteit Mathematics & Computer Science en voorzitter van de governance-werkgroep, werden de uitdagingen voor de TU/e geschetst: de buitenwereld verandert snel en de maatschappelijke vraagstukken waarvoor de TU/e oplossingen wil bieden, vragen om een slagvaardige organisatie. Is de TU/e niet te veel in silo's georganiseerd? Voor technologieontwikkeling in de energietransitie is bijvoorbeeld kennis en onderzoek uit diverse faculteiten nodig: natuurkunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek. Is een bundeling van faculteiten daarom een goed idee? 

Kunstmatige intelligentie

“Het meta-niveau is echt veel te hoog. Ik kan hier helemaal niets mee", zei een hoogleraar voordat hij uit de sessie wegliep. De andere aanwezigen gingen in groepen uiteen om te reflecteren op de uitdagingen (onder meer slagvaardiger worden) en de oplossingsrichtingen (bijvoorbeeld bundeling van de faculteiten). Iedere groep kon zijn feedback inspreken in een speciale microfoon. De audiobestanden werden verzameld en zullen worden geanalyseerd met behulp van kunstmatige intelligentie.  

Tussendoor was er tijd voor vragen. Worden er ook nog aparte gesprekken gevoerd met studenten, vroeg iemand aan werkgroep-voorzitter Van den Heuvel. “Nog niet", reageerde hij. “Maar dat gaan we wel nog doen”, beloofde hij.  

Als de TU/e van negen naar bijvoorbeeld drie faculteiten gaat, is er dan geen risico dat de universiteit van een organisatie met meerdere relatief lage muurtjes gaat naar een organisatie met minder maar hogere muurtjes, vroeg iemand zich af. “We moeten de nadelen van oplossingsrichtingen goed in kaart brengen", reageerde Van den Heuvel, die meerdere keren benadrukte dat er nog niets vastligt. “Er zijn nog geen keuzes gemaakt.” 

Gezamenlijke richting

Een ander vroeg of de werkgroep overweegt om het aantal faculteiten juist uit te breiden. “Nee", zei Van den Heuvel. “Dan zou de organisatie nog complexer worden. We zien nu al tijdens vergaderingen dat het soms moeilijk is om een gezamenlijke richting te vinden.”  

De faculteiten zijn nu in hoge mate autonoom en hebben allemaal eigen werkprocessen. Dat maakt het voor de ondersteunende diensten soms lastig, want ze moeten iedere faculteit op een andere manier benaderen. “In hoeverre willen we zaken standaardiseren?”, vroeg Van den Heuvel aan zijn publiek. “We hebben de neiging om te zeggen dat je veel zaken allemaal hetzelfde zou moeten doen, dan kunnen de diensten beter hun werk doen.” Maar, zo voegde hij eraan toe, als de TU/e naar drie faculteiten zou gaan, dan zou het voor de diensten haalbaar zijn om voor ieder een specifieke werkafspraak te maken.  

Aan het eind van de bijeenkomst werd aan de zaal gevraagd wie er openstaat voor een vermindering van het aantal faculteiten. Een flink aantal handen ging omhoog, maar het werd niet duidelijk of er sprake was van een meerderheid. Wellicht biedt de analyse van de ingeleverde audiobestanden een beter beeld. Wordt vervolgd.  

Deel dit artikel