Faculteiten fuseren, wat vinden studenten daarvan?

De TU/e overweegt de huidige structuur met de (nu nog) negen faculteiten aan te passen; dat moeten er minder worden, hopen ze. De zogenoemde werkgroep ‘Governance’ onderzoekt de mogelijkheden. Echter, een specifieke groep mist nog bij deze discussies: studenten.

door
foto Vincent van den Hoogen

Op dit moment telt de TU/e negen faculteiten. Ieder met zijn eigen bijbehorende bachelor- en masteropleidingen. In een bericht op intranet eind februari, sprak de universiteit de verwachting uit dat ‘minder units’ (faculteiten, red.) de organisatie ‘overzichtelijker en makkelijker zou maken’.

Om de TU/e-gemeenschap hierover mee te laten praten organiseerde de werkgroep Governance, kartrekker van het project, op 7 maart een informatiesessie. Hier waren ongeveer 150 TU/e-ers aanwezig om mee te praten over het onderwerp, waaronder slechts een enkele student.

Het belang van de student

Het gebrek aan studenten op 7 maart blijkt niet onverwachts; ze werden hier namelijk niet expliciet voor uitgenodigd. De uitnodiging werd verstuurd via de Strategy Update-nieuwsbrief, die enkel naar medewerkers gaat. Daarnaast was het bericht te vinden via een intranetpagina over Governance, maar daarvoor moest je wel weten waar te zoeken. De universiteitsraad heeft het College van Bestuur nu officieel gevraagd ook studenten actief in het proces te betrekken.

Hieke van Heesch, voorzitter van studentenfractie Groep-één, benadrukt het belang van de student. “Het is goed om input van studenten te krijgen, omdat zij ervaren hoe het bijvoorbeeld is met studieadviseurs, de vakken die ze volgen, of het wisselen naar masters”, vertelt zij. “Uiteindelijk weten zij het best wat hun faculteit voor hen betekent.”

Poll: Wat willen studenten?

De vraag om studenten te betrekken bij de Governance-discussie was voor Cursor reden om een poll uit te zetten onder haar publiek op Instagram, inclusief de nodige achtergrondinformatie. Alhoewel de poll niet representatief is voor de gehele universiteit, geeft het wel een beeld over de verschillende voorkeuren. Bekijk hieronder de resultaten van de poll (respondenten: 304).

Studenten betrekken op de planning?

Tijdens de informatiesessie op 7 maart vroegen aanwezige TU/e-ers zich al af of er al met studenten was gesproken. Werkgroepvoorzitter Edwin van den Heuvel reageerde toentertijd dat dit ‘nog niet’ was gedaan ‘maar dat dit wel ging gebeuren’.

Volgens Van Heesch is dit nog niet in gang gezet. “We zijn er nog niet direct voor benaderd. Er is alleen een algemene update gegeven door de strategiecommissie (waar Governance onder valt, red.) waar we een aantal vragen konden stellen.” Ook Universiteitsraadslid Ellen Konijnenberg geeft aan weinig concrete plannen te hebben gekregen vanuit de werkgroep. “We hebben in de Universiteitsraad gevraagd om een tijdlijn, hoe ze het gaan inrichten, en wie wat wanneer gaat besluiten. Daar kwam niet echt een antwoord op.”

Van den Heuvel geeft aan nog altijd de wens te hebben studenten te betrekken bij het gesprek rondom de toekomstige governance. “We moeten alle partijen op een bepaald moment hierbij betrekken”, zegt hij. “Ik ben het er dus absoluut mee eens dat we dit moeten doen, ik worstel alleen met het moment.”

Een later moment

Volgens Van den Heuvel is het een kwestie van timing. “Het is niet dat ik de input van studenten niet wil, maar dat er simpelweg nog geen tijd voor was”, legt hij uit. “Op dit moment ging het gesprek vooral over leiderschap en bestuur. Dat zijn dingen die weinig effect hebben op studenten. Zodra je echt gaat kijken naar het samenbrengen van faculteiten, dingen die die student gaat merken, dan is het absoluut nodig om hier ook studenten over te horen.”

Wat de volgende stappen precies zijn en wanneer de input van studenten opgehaald wordt blijft voor nu nog onduidelijk. Gisteren en eergisteren vonden de Strategy Days plaats waar de werkgroep Governance haar bevindingen tot nu toe heeft gedeeld. Op de Governance-pagina is een zogenoemde ‘Timetable Future Governance’ te vinden. Hier staat dat de volgende stap goedkeuring door het College van Bestuur is waarna de TU/e-gemeenschap ‘betrokken en up-to-date gehouden wordt’. Hierna stopt de tijdlijn. “Er is niet verder vooruit gepland, omdat het voor ons ook nog niet duidelijk is”, legt Van den Heuvel uit. “De werkgroep gaat nu eerst alle discussies van de Strategy Days onder de loep nemen en vanuit daar verder kijken.”

Gefragmenteerde gesprekken

Volgens Konijnenberg is het belangrijk om gedurende dit proces oog te houden voor communicatie met de TU/e-gemeenschap, ook als er nog geen concrete plannen zijn. “Er wordt veel over gespeculeerd in de wandelgangen. Het feit dat mensen nu niet weten wat ze kunnen verwachten, geeft onrust”. Van den Heuvel geeft aan hier bewust voorzichtig mee te zijn. “Dit soort gesprekken wil je zorgvuldig voeren. Als je gefragmenteerd dingen gaat delen, dan krijgen mensen maar een deel mee wat ruimte overlaat voor misinterpretatie. Voor je het weet gaat het dan zijn eigen leven leiden.” Liever doet hij pas officiële mededelingen wanneer er concrete plannen liggen. Waar mogelijk zullen tussentijdse updates, zoals de samenvatting van de informatiesessie op 7 maart en van de Strategy Days, gedeeld worden via de Governance-pagina.

Ondanks dat Van Heesch graag ziet dat studenten actiever betrokken worden, heeft zij niet het gevoel dat studenten er zelf al druk mee bezig zijn. Voor haar gevoel staat de hele discussie nog wat ver van ze af. “Ik denk dat ze de berichten hebben gelezen, maar meer ook niet. Het is waarschijnlijk nog vaag voor ze, een beetje ver-van-hun-bedshows”, legt zij uit. “Net zoals bij de nieuwe kernwaarden.”

Cursor peilde bij studenten wat zij van de Governance-discussie vinden, zie hieronder de antwoorden.

Cursor vroeg TU/e-studenten met welke faculteit die van hen zou kunnen fuseren.

Met welke faculteit zou jij willen fuseren?

Cursor vroeg TU/e-studenten met welke faculteit die van hen zou kunnen fuseren.

Deel dit artikel