Nieuw centraal meldpunt sociale veiligheid en integriteit gelanceerd

TU/e heeft het Integrity and Social Safety desk gelanceerd, dat dient als een centraal en toegankelijk meldpunt voor mensen die vragen of kwesties hebben rondom integriteit en sociale veiligheid. Het initiatief zit nog in de testfase. Aan het begin van het nieuwe academische jaar zal het officieel van start gaan.

door
foto iStock | BrianAJackson

Sinds oktober 2023 wordt er gewerkt aan een universiteitsbreed programma rondom integriteit. Daarvoor is een kernteam opgezet met leden van ESA, GA, HRM en CEC, met als doel om alle initiatieven op de universiteit rondom sociale veiligheid en integriteit te ondersteunen en te coördineren. Het eerste concrete resultaat daarvan is nu gelanceerd: het Integrity and Social Safety desk.

Het loket dient als één aanspreekpunt voor vragen en kwesties over sociale veiligheid en integriteit. Zowel studenten als medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Via een telefoonnummer en e-mailadres kunnen zij in contact komen met een van de vertrouwenspersonen van TU/e. Het kernteam hoopt dat mensen daardoor makkelijker vragen kunnen stellen en ondersteuning kunnen krijgen bij hun problemen.

Testperiode

Het loket zit nu nog in de testfase, maar gaat officieel van start aan het begin van het nieuwe academisch jaar 2024-2025. Tijdens deze testfase verzamelt het kernteam feedback over het loket. Hoofd van het kernteam Ingrid Heynderickx: “We leggen in deze testperiode actief contact met alle betrokkenen in het zorglandschap op de TU/e, zodat zij door kunnen verwijzen naar de desk en ons kunnen helpen om te testen of de processen die achter de desk zitten goed lopen. Op deze manier zijn we straks optimaal voorbereid voor de officiële lancering van de desk in september 2024.”

Deel dit artikel