door

Terug op de TU/e, nu als interim-hoofdredacteur

15/11/2023

Na meer dan 25 jaar ben ik terug op de TU/e-campus. In 1996 studeerde ik af als ingenieur Techniek & Maatschappij, vanaf deze week ben ik interim-hoofdredacteur van online universiteitsblad Cursor. Na een tumultueuze periode is het mijn taak rust te brengen en een nieuw perspectief te schetsen.

Dat vraagt om uitleg. Want hoe komt een ingenieur aan het hoofd van de Cursor-redactie te staan? Het antwoord is simpel: ik ben weliswaar opgeleid tot ingenieur, maar kort na mijn afstuderen de journalistiek ingerold. Ik werkte als redacteur, chef en (adjunct)hoofdredacteur, bij vakblad Computable, zakenkrant FD, regiokrant De Limburger en duurzaamheidsplatform Change inc. Een hele lijst, als ik het zo op een rijtje zet.

Sinds begin 2022 ben ik freelancejournalist. Ik schrijf voornamelijk over energie, klimaat en duurzaamheid. Maatschappelijke thema's waar zakelijke en publieke belangen in elkaars vaarwater komen hebben me altijd geboeid.

Gedoe bij Cursor

Maar nu Cursor dus. Ik had wel meegekregen dat er ‘gedoe’ was bij Cursor, maar me er verder niet in verdiept. Medio oktober werd ik gepolst. Daar stond ik voor open, omdat de TU/e en Cursor me als alumnus na aan het hart liggen. Ik voerde een serie verkennende gesprekken en constateerde al snel dat er sprake is van een stevige vertrouwenscrisis. Een interim-functie zou alleen kansrijk zijn als ik de steun zou krijgen van de uitgever én als ik op draagvlak zou kunnen rekenen van de redactie.

Dat is allebei het geval. Dat vertrouwen schept een grote verantwoordelijkheid. Want het is een uitdagende klus, gezien alle commotie rond het ‘op zwart gaan’ van de website begin oktober. In het onwaarschijnlijke geval dat je het gemist hebt: de redactie ervaart een beperking van de persvrijheid en de hoofdredacteur is uit zijn functie ontheven. Serieuze problemen dus. Als landelijke kranten aandacht besteden aan het ‘gedoe’, en als er Kamervragen worden gesteld, dan weet je dat het goed fout zit.

Journalistieke onafhankelijkheid

Hoe ga ik het aanpakken? Als interim-hoofdredacteur sta ik pal voor de journalistieke onafhankelijkheid van Cursor. Ook zal ik streng toezien op de journalistieke zorgvuldigheid, want in de praktijk kun je alleen echt onafhankelijk zijn als je verhalen recht doen aan de feiten.

Maar de journalistieke positie van de redactie kan natuurlijk niet te lang afhankelijk zijn van mijn ‘pal staan'. Het functioneren van Cursor moet naar mijn mening geschraagd worden door een grondige modernisering van het redactiestatuut. Ook de rol en de invulling van de redactieraad moeten worden herzien. Eigenlijk is iedereen het daarover eens, ontdekte ik tijdens verkennende gesprekken. Alleen is de grote vraag: hoe dan? 

This is happening at TU/e

Vertrouwen is niet op afroep beschikbaar. Daar moeten we aan werken. Door terug naar de basis te gaan. Want wat is Cursor eigenlijk? Op de muur van de redactieruimte prijkt het antwoord in grote zwarte letters: Cursor /This is happening at TU/e. Een mooie slogan. Want wie wil weten wat er op de TU/e gebeurt, moet Cursor lezen. Maar geeft dat genoeg richting? Wat is nieuws voor de medewerkers, wetenschappers en studenten van de TU/e? Wat zijn relevante achtergrondverhalen, interviews en columns voor de universiteitsgemeenschap? Wat is – kortom - de journalistieke identiteit van Cursor?

Door die basisvragen te beantwoorden, zullen we weer common ground vinden en kunnen we langzaam werken aan vertrouwensherstel. Dat schept de voorwaarden voor een constructief gesprek over een nieuw redactiestatuut, de rol en de bezetting van de redactieraad en de betrokkenheid van de redactie bij de benoeming van de hoofdredacteur.

Open vizier

Toen ik afgelopen week de campus opliep moest ik even zoeken naar de band van Möbius, die me als student altijd intrigeerde. Toen ik er een foto van maakte, viel mijn oog pas op het motto van de universiteit dat er vóór is geplaatst: mens agitat molem, ofwel ‘de geest beweegt de materie’. Een prachtig motto voor een universiteit die met haar denkkracht en technisch vernuft de wereld een beetje beter tracht te maken. Het verwoordt de belofte van vooruitgang die technologie voor de samenleving in petto heeft.

Ook de naam Cursor heeft die belofte. Als ik als schrijver naar het knipperende balkje op een leeg scherm kijk, dan staat die cursor symbool voor het verhaal dat komen gaat. Cursor als universiteitsblad is de vertolker van de belofte die de universiteitsgemeenschap aan de samenleving doet. Dat lijkt me een mooi startpunt om het DNA van Cursor te herdefiniëren.

Als relatieve buitenstaander zal ik met open vizier leiding proberen te geven aan het lastige proces om een nieuw perspectief te schetsen. Iedereen die daar ideeën over heeft, is van harte welkom me te mailen op het onnavolgbare mailadres: r.j.c.o.h.veld@tue.nl

Deel dit artikel