door

Frank & Rianne

20/11/2019

De ene week sta je samen nog gezellig op de bres voor een beter waarderings- en beloningsstelsel voor wetenschappers. Kort daarop vecht je elkaar de tent uit - wat gechargeerd gezegd dan - over de mogelijke start van twee nieuwe techniekopleidingen. Over wie gaat dit, zult u zich afvragen. Het betreft onze eigen rector Frank Baaijens en Rianne Letschert, zijn tegenvoeter aan de Universiteit Maastricht. Wat ik me dan afvraag: hoe werkt zo’n relatie op die momenten?

Frank & Rianne, toen ik de voornamen van de rectoren van Eindhoven en Maastricht zo inning aan elkaar geklonken zag, moest ik denken aan het legendarische zangduo Frank & Mirella, die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw hit na hit scoorden. Frank Baaijens en Rianne Letschert werden de afgelopen week bij twee gelegenheden aan elkaar gekoppeld.

Eerst was daar de gelukzalige bekendmaking dat de Nederlandse universiteiten en wetenschapsfinanciers streven naar de invoering van een nieuw waarderings- en beloningsstelsel voor wetenschappers in Nederland. Niet alleen onderzoek moet daarbij de boventoon voeren, ook je presteren op het gebied van onderwijs en de impact van je onderzoek gaat meewegen. Vanuit de universiteitenkoepel VSNU hadden Frank & Rianne samen lang gesleuteld aan dit voorstel, dat moet zorgen voor meer balans in iemands wetenschappelijke carrière.

Maar niet alles is koek en ei tussen de twee zuidelijke universiteiten, want er is onenigheid ontstaan over het voornemen van de Universiteit Maastricht - dus ergens binnen de toko van Rianne - om in 2020 of 2021 met twee technische opleidingen te gaan starten. Frank uit Eindhoven ziet daar samen met zijn collega’s uit Delft, Twente en Wageningen helemaal niets in en ziet die opleidingen liever niet van start gaan. Ooit zong dat andere duo, Frank & Mirella, de tophit 'Wat ik zou willen zou jij ook willen', maar dat gaat in dit geval dus zeker niet op.

Ik vraag me dan af: kun je die twee zaken scheiden en de ene keer met z'n tweetjes applaus ontvangen voor een gezamenlijk geleverde prestatie (nieuw waarderingssysteem) en dat dan kort daarop de één afkraakt waar de ander mee bezig is (start nieuwe techniekopleidingen)? Of is het in de wetenschap net als in de muziekbusiness: ook daar vallen zangduo's geregeld uit elkaar, maar ietsjes later worden ze weer herenigd, want the show must go on

Deel dit artikel