door

Wat kun jij mij leren ...

27/10/2022

Vraag het welke leraar ter wereld dan ook en die zal het bevestigen. Haar/zijn kennis van onderwerpen die hij/zij actief onderwijst overtreft ruimschoots haar/zijn kennis van dezelfde onderwerpen toen hij/zij die als student leerde. Maar wat is het dat de behoefte om iemand anders te leren wat je weet - of denkt te weten - resulteert in een dieper begrip? En kunnen we het verzamelde bewijs in het veld gebruiken om het hoger onderwijs te veranderen, zodat we een betere leeromgeving creëren?

Leren door onderwijzen is ook een ‘verborgen’ motief achter de door studenten geleide tutorials (SLT’s), die bij studenten tot enige onrust hebben geleid. Om ervoor te zorgen dat studenten actief deelnemen aan de cursus is een minimale prestatie vereist tijdens deze SLT's, anders mogen studenten niet deelnemen aan het eindexamen van de cursus. Dit is duidelijk in tegenspraak met de verwachte eigen inbreng van studenten in hun leertraject, maar is zeer effectief gebleken bij het verbeteren van de assimilatie van kennis.

De vraag is waarom SLT's leiden tot hogere slagingspercentages? Is het gewoon de noodzaak om intensiever met de cursusstof bezig te zijn? Is het de voorbereiding op het geven van een college, of is het eigenlijk de interactie tussen docent en student die het meeste effect heeft?

Om deze vraag te beantwoorden hebben onderzoekers van de universiteit van Californië in Santa Barbara juist met deze verschillende manieren van studeren en voorbereiden op het lesgeven geëxperimenteerd. Hun conclusie: als je kennis echt wilt vasthouden, moet je die niet alleen bestuderen en je voorbereiden op het lesgeven, maar je moet ook daadwerkelijk een lezing geven en anderen leren wat je weet.

Hoe verhoudt zich dit tot onze universiteit? De TU/e wil van studenten graag 'lerenden' maken, maar de beste manier om te leren is lesgeven. Wat als we, als onderdeel van onze Visie 2030 (ik weet dat die al in te veel exemplaren is gedrukt, dus het zal nooit veranderen), elke tweedejaars student gaan verplichten om onderwijsassistent (TA) te worden voor een eerstejaars vak? En elke derdejaars student een TA voor een tweedejaars cursus, enzovoort.

Stel je de impact voor. Elk jaar, in elke faculteit, wordt een leger studenten aan het werk gezet als docent. We zullen kleinschalig onderwijs kunnen geven, bijna 1 op 1, maar in de praktijk misschien 1 op 5. En we zullen ervoor zorgen dat tweedejaars studenten aan het eind van jaar 2 Calculus/Fysica of Circuits en Signalen - ik gebruik mijn inhoudelijke wereld, maar vul gerust aan met je favoriete onderwerp - veel beter kennen dan na het volgen van de vakken zelf.

En ja, niet al onze studenten zijn lerarenmateriaal, dat weet ik. Maar in het huidige digitale tijdperk, waarin een tutor zich ook achter een avatar op Discord kan verschuilen en gedetailleerde antwoorden kan geven aan studenten, zijn er genoeg mogelijkheden om van onze studenten leraren te maken en dus standaard leerlingen.

Studenten kunnen worden gecompenseerd voor hun extra inspanning met studiepunten en/of salaris, omdat ze dan deel uitmaken van het onderwijssysteem, zoals nu het geval is met onze teaching assistents.

Wie weet vinden sommigen van onze studenten het zo leuk dat zij overwegen zelf leraar te worden, wat ons zal helpen een ander pijnlijk probleem op te lossen, namelijk het gebrek aan gekwalificeerde leraren in STEM-onderwerpen op middelbare scholen. Maar laten we ons concentreren op het oplossen van één probleem tegelijk. Anders zit ik straks zonder materiaal om over te schrijven ...

Deel dit artikel