door

UR | Goed onderwijs is een cadeautje

22/09/2022

De werkdruk aan de TU/e is momenteel erg hoog. Niet alleen voor werknemers, maar zeker ook voor studenten. Het vraagt veel van je om het goed te doen in de collegebanken, je geldzaken op orde houden en deel te nemen aan het sociale leven. Kortom, veel balletjes om hoog te houden en dat is niet makkelijk.

Het helpt dan ook niet dat er nog steeds vakken zijn met een zeer laag slagingspercentage. Begrijp me niet verkeerd, een vak moet van voldoende niveau zijn. Desalniettemin moet een leeromgeving gewoon goed zijn. Dat betekent dat er goed onderwijs gegeven moet worden. Studenten moeten geëngageerd en betrokken blijven bij het onderwijs, gemotiveerd om aan het vak te gaan werken. Het is dan ook opmerkelijk dat er nog steeds vakken zijn waar in het eerste college wordt gezegd dat je goed om je heen moet kijken, want slechts één van je buren zal dit vak gaan halen. Een beter begin zou zijn om te zeggen dat het is opgevallen dat studenten dit vak vaak als lastig ervaren, maar dat met het maken van de voorgeschreven oefeningen dikwijls een goed cijfer wordt behaald.

Goed onderwijs staat of valt met goede motivatie en reflectie. Natuurlijk zijn er vakken met een wat zwaarder onderwerp. Dat biedt juist een uitdaging voor zeer gemotiveerde studenten. Echter, het blijkt dat deze groep niet altijd even groot is. De rest moet je ook meekrijgen. Tegenwoordig zijn er steeds meer alternatieven beschikbaar voor het ‘ouderwetse’ huiswerk. Studenten wordt zowel digitaal als analoog oefenbare stof aangeboden. Dat is mijns inziens een goede ontwikkeling. Eenieder heeft zo zijn eigen manier van werken.

Als je kijkt naar waar studenten van de TU/e na hun studie terecht komen, zie je dat dit veelal in het bedrijfsleven is. De werkgevers geven al aan dat het helemaal niet uitmaakt welke type vergelijking je nou precies kunt oplossen. Zij willen dat studenten van de TU/e de vaardigheden hebben om problemen te zien en op een academisch niveau kunnen beredeneren hoe zij dat probleem gaan aanpakken. Immers, de specifieke tools en informatie die je daarvoor nodig hebt, kunnen ook verschaft worden door de werkgever. Na je tijd op de TU/e stop je niet opeens met leren. Dat zou wat zijn.

Als je ziet dat de kwaliteit van je onderwijs mogelijk niet op het gewenste niveau is, praat er met elkaar over. Probeer er met je medestudenten achter te komen waarom het vak beter kan, want dan kan die feedback op het vak leiden tot verbetering. Kwalitatieve, constructieve feedback is de sleutel tot verbetering. Die feedback kun je via verschillende paden geven. Zo is er aan het einde van het vak gelegenheid om je ervaring te delen, maar gedurende het jaar kun je ook in gesprek gaan met je studieadviseur of met het bestuur van je studievereniging. Zij weten waar je terecht kunt met je vragen.

Goed onderwijs maakt het makkelijker om onderwijs goed te volgen. Ik vind het van belang dat we hier met z’n allen aan werken. Docenten, sta open voor feedback en durf je manier van lesgeven aan te passen aan de behoeften van je studenten. Studenten, wees niet bang om naar hulp te vragen wanneer je dat nodig hebt. Wees eerlijk  - en respectvol - in je feedback en probeer er samen voor te zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Want als de TU/e wil groeien naar de grootte die tijdens de opening van het academisch jaar is genoemd, dan zullen er toch slagen gemaakt moeten worden. Want goed onderwijs is een cadeautje dat je zelf nog moet inpakken.

Deel dit artikel