door

UR | Groeipijn voorkomen

30/03/2023

De TU/e wil een universiteit zijn die klein aanvoelt, maar groot is. Wat maakt voor een student dat de TU/e ‘klein aanvoelt’? Dat je tijdens een college bij je naam wordt aangesproken? Dat je persoonlijke begeleiding krijgt? Een lage student/docent-ratio? Waarschijnlijk verschilt dit van student tot student, maar als je het mij vraagt, is het hebben van een hechte community een van de belangrijkste onderdelen ervan.

Alle studenten aan onze universiteit zullen inmiddels op de hoogte zijn van de schaalsprong die de TU/e overweegt te gaan maken. Die heeft tot doel om in 2032 de uitstroom van studenten te verdubbelen en de stay rate, het aantal afgestudeerden dat in deze regio blijft werken, te verhogen. Dit, om tegemoet te komen aan de vraag vanuit de Brainportregio om hoogopgeleide werknemers.

Bij de schaalsprong zal het aantal masterstudenten harder groeien dan het aantal bachelorstudenten en de verhouding in aantallen tussen beide groepen zal daarmee veranderen. Nu zijn er 5.100 master- en 7.100 bachelorstudenten, dan gaan die aantallen in 2032 naar verwachting toenemen tot respectievelijk 11.200 en 9.000. Een groot deel van die groei zal bestaan uit internationale studenten. Beide ontwikkelingen zorgen voor een andere samenstelling van de studentengemeenschap. Dus hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt en zich aansluit bij de community?

In ieder geval door ervoor te zorgen dat eerdergenoemde (sub-)communities op de TU/e kunnen groeien en dat initiatieven voor nieuwe sub-communities worden omarmd. Ook moet het voor elke sub-community mogelijk blijven zich goed te profileren in de (bachelor- en master-)introductieweken. Nieuwkomers maken hiermee kennis met wat de TU/e-community te bieden heeft.

Vervang bijvoorbeeld het bezoeken van de verenigingen niet door een citytour door Eindhoven. Het Evoluon bekijken komt later wel, eerst vrienden maken. Bied sub-communities daarnaast de mogelijkheid om gedurende het jaar op het TU/e-terrein evenementen te organiseren. Doe dat met het vaststellen van duidelijke regels, waarbij de capaciteit van onze prachtige campus maximaal benut kan worden.

Ook het gemeentebeleid heeft natuurlijk invloed op het community-gevoel van studenten. Een goede samenwerking tussen de TU/e en de gemeente is tijdens de groei van groot belang. Zo moeten de eerdergenoemde evenementen passen binnen de regels die worden opgelegd in de omgevingsvergunning van de TU/e. Over andere gemeentelijke zaken, zoals over huisvesting, kunnen ook afwegingen worden gemaakt die invloed hebben op het community-gevoel. Denk bijvoorbeeld aan de afwegingen tussen het bouwen van individualistische studio’s of woningen met gedeelde voorzieningen.

Mijn hypothese luidt dat een hechte community zal bijdragen aan een hoge stay rate. Kortgezegd, als je in je studententijd actief onderdeel bent van de TU/e-community blijf je wel ‘plakken’ en werk je na je afstuderen misschien wel samen met je vrienden uit je studententijd bij ASML, NXP, ProDrive of VDL …

Deel dit artikel