door

UR | Meer groei: pijn of fijn?

11/07/2022

In 1920 telde de gemeente Eindhoven 43.000 inwoners. In een tijdsbestek van honderd jaar vervijfvoudigde het inwonersaantal en dankzij Philips werd Eindhoven de snelst groeiende stad van Nederland. Nu staat de stad en de regio aan de vooravond van nog meer groei. Ditmaal niet door één bedrijf, maar omdat de hele regio maar blijft floreren. Moet onze universiteit mee in die groei?

Wie de afgelopen weken het Eindhovens Dagblad las, heeft vast wel de artikelen gezien over de groei van Brainport, van Eindhoven zelf en alle faciliteiten die daarbij horen. ASML alleen al wil de komende jaren 15.000 extra werknemers aannemen, Eindhoven Centraal wil uitbreiden en er wordt enorm veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van meer huisvesting.

Maatschappelijke uitdagingen, zoals het aanpakken van de klimaatcrisis of werken aan verantwoordelijke consumptie, staan steeds hoger op de agenda en voor antwoorden wordt vaak gekeken naar technologische oplossingen. Niet vreemd dus dat onze regio en universiteit steeds meer in trek zijn. Meegaan in die ontwikkeling kan betekenen dat we qua studentenaantallen zullen verdubbelen. Moeten we dat willen?

Toen ik hier met mensen over sprak, kreeg ik een vraag retour: “Wat als we niet meegroeien?” Die kijk op het dilemma verraste me. Groei moet ergens plaatsvinden, waarom niet hier? Het betekent meer samenwerking met de industrie en het stelt ons in staat om meer onderzoek te doen en koploper te worden van technologie op Europees niveau. Collegevoorzitter Robert-Jan Smits sprak er onlangs over en hij stelde vier randvoorwaarden.

Smits wil garanties qua financiering, faciliteiten, huisvesting, en wil dat kwaliteit behouden blijft en de werkdruk beheersbaar is. Dat is nog best abstract, maar hij vinkt wel de belangrijkste zaken af. Naast die voorwaarden zijn er nog enkele aspecten die mijns inziens bekeken moeten worden. Wat levert die groei onze universiteit op en welke punten moeten we goed in de gaten houden als we gaan groeien?

Een groei met duizenden studenten en stafleden is een enorme uitdaging, omdat ze allen faciliteiten en ruimte nodig hebben voor onderzoek, voor studie en werk en er moeten daken boven al die hoofden komen. De universiteit en de gemeente hebben hier de afgelopen jaren al veel moeite mee, dus dit moet topprioriteit zijn. Ik heb begrepen is er veel bereidheid is bij de universiteit, de gemeente en de omliggende industrie om hierin te investeren.

Dan de vraag: hoe willen we groeien? Breiden we onze bestaande studieprogramma’s uit of voegen we nieuwe relevante richtingen toe? Goede aansluiting met de arbeidsmarkt is één ding, maar we willen ook dat onze ingenieurs aan de maatschappelijke problemen kunnen werken. Hoe dan ook, de faculteiten moeten die extra instroom goed kunnen absorberen. Docenten en ondersteunend personeel moeten studieprogramma’s mogelijk aanpassen en fundamentele vakken moeten enorm uitbreiden. Of dat laatste goed samengaat met onze ambities op het gebied van Challenge-Based Learning is nog maar de vraag.

Om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en werk op de TU/e hoog te houden, moeten we de aspecten die ons gelukkig en tevreden maken beschermen. Dat betekent dat de student-staf-ratio laag moet blijven, er gelet moet worden op de werkdruk en de werkomgeving moet ook voortdurend worden geëvalueerd. Peil dus periodiek hoe veilig en welkom mensen zich hier voelen en hoe beheersbaar hun werklast nog is. Op die manier houden we de universiteit intern gezond en blij en daarmee kunnen we studenten beter stimuleren.

Als laatste denk ik dat we onze visie op internationalisering en op studentenwerving moeten herzien. Verdere groei betekent dat het aantal internationale studenten gaat toenemen. We moeten echt een internationale universiteit worden, niet alleen een universiteit waar Engels de voertaal is. Onze universiteit blijft echter ook verantwoordelijk voor het opleiden van Nederlandse studenten, maar die instroom is in de afgelopen jaren stevig afgevlakt. Daarom zou ik graag zien dat we ons veel meer nog gaan inzetten op het werven van middelbare scholieren. Betrek ze bij onze universiteit, maak ze enthousiast voor techniek en overtuig ze om naar Eindhoven te komen.

Een groeiende universiteit zorgt voor nieuwe kansen, daar kijk ik naar uit. Daar zitten natuurlijk uitdagingen aan vast, maar ik ben er zeker van dat we met de juiste voorwaarden en aandacht in staat zijn tot duurzame groei, terwijl we de kwaliteiten van onze ‘oude’ TU/e behouden.

Hoofdfoto | Pixel-Shot / Shutterstock

Deel dit artikel