door

UR | Studentburgemeester

21/04/2022

1 mei 2018. Zonder dat ik jou ken, hebben we toch een ding gemeen: we kozen voor Eindhoven. Een stad met 24.000 studenten, meer dan 200 uitgaansgelegenheden, 3 grote studentenverenigingen, 50+ actieve sportverenigingen en één technische universiteit. Klinkt als een heuse studentenstad toch? Ik schrijf me er deze meidag voor in.

16 oktober 2020. Even wat vooruit spoelen. Jij en ik hebben meer gemeen: we denken na over wat beter kan - ons leven, ons verleden of onze toekomstige woonplek. Als je het maar breed genoeg bekijkt, komen de raakvlakken vanzelf. Op deze herfstige dag kom ik tot het besef dat Eindhoven als studentenstad nog kan groeien. Raakvlakken vinden tussen de stad en zijn inwoners? Deuren openen voor het ruime scala aan ongehoorde meningen van studenten? Het klinkt als de gouden regel in deze zoektocht.

9 maart 2022. Een studentenstad heeft een aantal kenmerken. Denk aan horeca gericht op studenten, een ruim aanbod aan kamers en een bruisend verenigingsleven. Om de kansen van Eindhoven om zich te ontwikkelen tot studentenstad beter in kaart te brengen, voerde studentenfractie DAS in samenwerking met het innovatiebureau Six Fingers en StEHVen een onderzoek uit. StEHVen is een organisatie van waaruit de TU/e, Fontys en de gemeente Eindhoven het Eindhovense studentenleven ondersteunen, onder meer door het bieden van kennis en een netwerk en het subsidiëren van evenementen in de stad voor en door studenten. Er werd een enquête verspreid en er werden groepsgesprekken met studenten gevoerd. Studentenhuisvesting, binding met de stad en meer inspraak waren enkele thema’s die hierbij aan bod kwamen.

Op die dag in maart hebben DAS en StEHVen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en toegelicht in de gemeenteraad. Studenten gaven in het onderzoek aan weinig binding te voelen met Eindhoven, waardoor ze na hun afstuderen maar wat graag hun koffers pakken voor een vertrek naar de Randstad. Ook een ander bekend probleem kwam naar voren: het tekort aan studentenwoningen die voldoen aan de behoeftes van studenten. Het doel was om met deze inzichten de gemeente te laten zien dat studenten een plek verdienen in Eindhoven. Ze zijn gehoord.

21 april 2022. Een presentatie alleen is niet genoeg. De uitkomsten van het onderzoek moeten volgens de universiteitsraad dienen als basis voor het voortzetten van de gesprekken met de gemeente en het concreet maken van plannen ter verbetering. Maar zover zijn we zeker nog niet. In Eindhoven is er maar weinig contact tussen studenten en de gemeente. De studentparticipatie in de gemeente is nihil en - hoezeer we hem ook waarderen - onze campus ligt geïsoleerd.

Hoe waarborgen we op de lange termijn de participatie van studenten in Eindhoven? Hoe zorgen we ervoor dat studenten voortaan wél weten bij wie ze moeten aankloppen met hun problemen of ideeën? De discussie tussen studenten en de raad op 9 maart leverde daar een suggestie voor: het aanstellen van een studentburgemeester. Iemand die goed contact heeft met de studentenpopulatie en met de vertegenwoordigers van de gemeente. Iemand die vanuit die positie de aandacht kan vestigen op wat echt belangrijk is voor de studentenstad die Eindhoven is.

16 maart 2023. Onbevangen vragen stellend, kritisch, lastig voor de conservatief denkenden, maar dat alles op een constructieve wijze. Het studentburgemeesterschap zoals het bedoeld is! Het mag tijd hebben gekost, maar de medezeggenschap van studenten in de gemeenteraad is zo nuttig als we hem zelf maken. En laten we ook dit breed aanpakken, want zo verschijnen de raakvlakken vanzelf.

Hoofdfoto | Robert Coolen / Shutterstock

Deel dit artikel