door

Ode aan de studieadviseur

09/06/2022

Dit wordt mijn laatste column voor Cursor en hierin wil ik mijn collega studieadviseurs in het zonnetje zetten. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat medewerkers en studenten weten dat de studieadviseurs altijd bereid zijn om onze studenten op allerlei manieren te begeleiden en te ondersteunen.

Voor veel mensen is dat laatste geen nieuws. Al merk ik soms dat studieadviseurs niet of te laat de informatie ontvangen die ze nodig hebben om hun werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. 

Via deze weg heb ik vaker studenten opgeroepen om vooral een afspraak te maken met hun studieadviseur, wanneer ze behoefte hebben aan een gesprek. Dit kan vele redenen hebben; als studieadviseur ga je het gesprek aan en kijk je op welke manier je kunt helpen. Vaak is er een vraag achter de originele vraag. Soms vraagt een student bijvoorbeeld om een planning te bespreken, maar blijkt deze student veel stress te ervaren van een vol studieprogramma. Dan is het misschien beter om te kijken naar een manier om de stress binnen de perken te houden; mits de student dit wil natuurlijk.

Wat dan ook de reden is dat een student zich niet prettig voelt; het is bespreekbaar binnen de veilige vier muren van de spreekkamer. Ik zeg hiermee niet dat een studieadviseur ook een hulpverlener, psycholoog of therapeut is. Nee, dat is niet zo. Maar we kunnen allen coachen en waar nodig adviseren. We kunnen luisteren en de student in staat stellen op de meest passende manier het probleem, waarvoor ze hulp vragen, aan te pakken. En natuurlijk weten we wanneer het goed is om de student op andere hulp te wijzen, binnen de TU/e of daarbuiten.

Er zijn meerdere initiatieven gestart met als doel well-being van studenten te bevorderen. Dat vind ik een goede zaak. Wanneer studenten met elkaar over bepaalde thema’s willen praten zal ik de laatste zijn die dit geen goed idee vindt. Wat studenten wel duidelijk gemaakt moet worden, is dat ze altijd bij een studieadviseur van hun faculteit terecht kunnen wanneer ze een persoonlijk gesprek zouden willen voeren over wat hen bezighoudt. De studieadviseur kent het standaard studieprogramma en kan kijken of er aanpassingen nodig zijn wanneer er persoonlijke omstandigheden spelen. Ook is er zelden een wachtlijst voor een gesprek. Natuurlijk kunnen ook wij geen ijzer met handen breken bij een volle agenda. Maar wanneer een student per mail aangeeft urgent een afspraak te willen hebben, zal elke studieadviseur kijken of er nog een gaatje te vinden is in de agenda.

Als laatste wil ik nog aangeven dat de studieadviseurs in staat zijn om input te geven, beleidsvoorstellen te doen, die bijdragen aan een studeerbaar onderwijsprogramma. Naar mijn idee wordt onze beroepsgroep te weinig geraadpleegd terwijl er zoveel waardevolle informatie te halen is. Dus een dringende oproep aan allen die betrokken zijn bij de implementatie van het Bachelor College 2.0, die gepland staat voor september 2023: vraag input van de studieadviseurs, omarm de feedback op voorlopige veranderingsplannen. Ik weet zeker dat dit uiteindelijk tot een optimale implementatie zal leiden.

Ik wens iedereen alvast een fijne, ontspannen zomervakantie toe.

Deel dit artikel