Méér leren dan je eigen curriculum

Honors Academy zet persoonlijke ontwikkeling student centraal

Lees meer

Méér leren dan je eigen curriculum

Voor docenten kan de Honors Academy (HA) een plek zijn om nieuwe onderwijsvormen uit te proberen, voor studenten is het een mogelijkheid om diepere lagen van de academische wereld te leren kennen. De HA heeft student Maurik Engelbert van Bevervoorde “de ogen geopend” en decaan Mark Bentum ziet het programma als de kraamkamer van de TU/e. De opzet van de Eindhovense HA verschilt van die bij andere universiteiten. “Wij zijn uniek door onze interfacultaire, multidisciplinaire aanpak”, zegt beleidsmedewerker Kathinka Rijk.

door
foto angeline swinkels

Voor niet alle TU/e’ers, student of medewerker, is de Honors Academy (HA) gesneden koek. “Oh, is het geen aparte opleiding?” en “Dat is toch voor de happy few die daarvoor uitgenodigd worden?” zijn enkele van de misverstanden omtrent het programma. Kathinka Rijk, strategisch beleidsmedewerker bij de HA, begint daarom even bij het begin. “Toen Bachelor College 1.0 startte, in 2012, is ook de HA opgezet voor bachelorstudenten. Twee jaar lang mogen studenten zich daar, náást hun reguliere opleiding, bezighouden met persoonlijke ontwikkeling in teamverband. Drie jaar later is er een programma - dat één jaar duurt - voor masterstudenten bijgekomen. Daarin wordt meer gefocust op het individu en op persoonlijk leiderschap. Studenten kunnen aan beide meedoen of aan een van de twee. Het is, volledig in lijn met de visie van de universiteit, erg challenge based opgesteld.”

Bij de invoering van het Bachelor College 2.0 kan de ingeslagen weg worden voortgezet. Aan enkele verbeterpunten wordt nu gewerkt door het achtkoppige HA-team, maar daarover straks meer.

Bij het bachelorprogramma kunnen studenten zich met een motivatiebrief aanmelden voor één van de elf tracks. Er is keuze uit een heel divers aanbod, zoals Smart Cities, High Tech Systems of Empowerment for Health & Wellbeing. In multidisciplinaire teams werken de uitverkoren bachelorstudenten dan twee jaar lang aan een bepaalde uitdaging. Naast waardevolle coaching bij hun persoonlijke ontwikkeling, krijgen zij bij afronding een Letter of Recommendation, een aantekening op hun diploma en dertig studiepunten (die overigens niet meetellen voor het reguliere programma).

In het mastertraject is de HA sterk gericht op persoonlijke ontwikkeling. De deelnemende studenten beginnen met acht workshops persoonlijk leiderschap en krijgen veel vrijheid in het samenstellen van de stappen daarna. Ze kunnen hun leiderschap toespitsen op de wetenschap, de samenleving of het bedrijfsleven. Het levert ze na een kwalitatieve toetsing door hun supervisor en persoonlijke leiderschapscoach een aantekening op voor op hun bul en twintig studiepunten.

Bachelor Honors Programma
Master Honors Programma

Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen, maar niet iedereen zal de HA aankunnen. Alle studenten krijgen heel duidelijk te horen hoe de prioriteiten liggen en dit wordt gedurende het programma ook - mondeling - gecheckt: “1) Je gezondheid en welbevinden, 2) je reguliere studie, 3) het Honorsprogramma.”

Verbeterpuntjes

“We blijven continu kijken wat beter kan”, zegt Rijk. Voor de bachelor bestaat er een studentcouncil, waarin vanuit iedere track een student zitting heeft, die maandelijks evalueert. Het verbeterpunt waar nu de grootste focus op ligt, is het uitbouwen van de community. “We willen graag dat studenten elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast willen we ze ondersteunen bij het maken van impact. Met dat in ons achterhoofd organiseerden we al workshops Entrepreneurship in samenwerking met innovationSpace.”

Nieuw in de master is dat er meetings worden georganiseerd waar de honors-studenten samenkomen om daarin onderwerpen te bespreken die voor ieder herkenbaar zijn. Rijk: “Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe ze hun project kunnen aanpakken, het vinden van experts, of het aansluiten bij bepaalde netwerken. Ze moeten dan twee dingen doen: hun eigen project pitchen en een vraag meebrengen die met de hele groep besproken kan worden.”

Een andere wens die uit de council kwam en die inmiddels al gehonoreerd is: afgelopen jaar zijn er twee extra tracks bijgekomen zodat studenten meer keuze hebben. Dat zijn 'Nuclear Fusion Power for the Netherlands' en 'Radio Astronomy'.

Visie van de decaan

Een van die tracks, Radio Astronomy, wordt geleid door Mark Bentum, sinds september 2020 decaan van de Honors Academy. Het liefst heeft hij dat studenten even enthousiast worden over hun leeromgeving als hij zelf is. “Ik wil een superbruisende omgeving waar studenten hun energie in kwijt kunnen.” De HA is in zijn ogen daarvoor de geschikte plek. “We willen talenten op twee gebieden de ruimte geven; hun persoonlijke ontwikkeling en de verdieping of verbreding in de inhoud.”

Bij de eerste informatiebijeenkomst voor eerstejaars afgelopen maart in het Auditorium, sprak Bentum geïnteresseerden toe en Cursor was daarbij aanwezig. Hij vroeg de studenten of er iets is waarvoor men ze midden in de nacht wakker voor mag maken. “Zelf heb ik dat wel, ik kan te allen tijde enthousiast worden om na te denken over radioastronomie. En de track die ik vanaf nu coördineer, gaat daar dan ook over.” Nadat hij er slechts enkele minuten over mocht vertellen, pitchten ook zijn tien mede-Honorscoaches hun track. De Blauwe Zaal was overvol, stoelen werden inderhaast bijgeschoven en ook stonden veel studenten op de trap of in de deuropening.

Bentum is zelf ook wat verrast door de hoge opkomst, vertelt hij later, en hij stelt dat de HA slechts plaats heeft voor 120 of 130 nieuwe studenten. “Bij de masterstudenten zien we minder aanmeldingen dan we aankunnen. Mogelijk zijn eventuele kandidaten voor de master meer gefocust op het afronden van hun studie en popelen ze om aan hun carrière te beginnen.”

Kraamkamer

De HA wordt wel de kraamkamer van onderwijsvernieuwingen genoemd. Bentum legt uit waarom: “Al sinds de start in 2015 werkt de HA met een challenge based omgeving, waar grote uitdagingen met maatschappelijke impact worden opgelost door multidisciplinaire studentengroepjes.” De decaan is niet bang voor nieuwe werkvormen. In zijn eigen vak (Elektromagnetisme 2) voor studenten Electrical Engineering, heeft hij het slagingspercentage enorm kunnen opkrikken door Student Led Tutorials in te voeren. Hij won er in 2021 de titel voor beste docent mee.

Bentum zegt te begrijpen dat docenten het spannend vinden iets nieuws in het reguliere curriculum uit te proberen. "De HA is er een uitstekende omgeving voor. Nu start ik zelf met peer assessment, en ik heb de andere tracks gevraagd daar ook over na te denken. Het gaat erom dat studenten elkaar beoordelen. Constructieve feedback geven kunnen juist zij heel erg goed, eigenlijk nog beter dan de docenten. Ze vinden het wel moeilijker om beoordelingscijfers te geven, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het belangrijkst vind ik dat zij er zelf, als reviewer, zoveel van leren.”

“Echt persoonlijk contact met professoren”

Deelname aan het Honors Academy bachelorprogramma heeft Maurik - in zijn eigen woorden - de ogen geopend. “Ik wist niet dat je op de uni zoveel kunt doen naast je studie. Ik ontwikkelde vaardigheden als samenwerken met mensen met andere achtergronden, communiceren, leiderschap en het managen van een groepsproject. Ook kreeg ik voor het eerst persoonlijk contact met professoren en kreeg ik beter door hoe de academische wereld in elkaar zit. We schrijven nu met ons team een paper en leren hoeveel geduld je daarbij moet hebben. Het is een mooi proefmomentje voor een eventueel promotieonderzoek.”

Omdat hij merkte dat er ruimte over was naast zijn studie bij nota bene zowel Applied Mathematics als Chemical Engineering & Chemistry, reageerde hij op de uitnodiging die alle eerstejaars toegestuurd krijgen van de HA. “Ik vind het leuk om binnen de academische wereld buiten mijn bubbel te komen. Het is nieuwe stof, in een multidisciplinair team, in een langdurig project en ik heb het gevoel dat ik iets toe kan voegen.”

Tien uur per week stak Maurik in de track Networked Society, waar hij met drie andere studenten bestudeerde hoe de samenleving steeds meer verbindingen tussen mensen en apparaten het hoofd moet bieden. Ze waren geïnteresseerd in de thema’s navigatie, klimaatverandering en fake news. Hun onderzoeksvraag ging uiteindelijk over echo chambers, het verschijnsel dat gebruikers van zoekmachines in een bubbel terechtkomen. Hoe ontstaan ze, hoe voorspel je ze en hoe voorkom je ze? Het platform dat ze onder handen nemen is Reddit.

Opstartproblemen

“Wij vieren waren de eerste lichting van deze track. Als feedback hebben we genoemd dat we het gevoel hadden dat we in het diepe werden gegooid. We zaten aan het begin van ons tweede jaar, hadden net de uni een beetje leren kennen en hadden geen flauw idee hoe je zo’n groot project moet aanpakken. Maar dat is goed gekomen.”

Hij zou andere studenten die iets extra's willen doen zeker aanraden te solliciteren voor een HA-plek. “Ga vooral beginnen. Is het toch te druk, trek dan op tijd aan de bel, dan wordt er een oplossing gezocht. Vanuit onze studievereniging Confluente, waar ik in mijn tweede jaar in een commissie heb gezeten, hoor ik wel dat studenten soms na het eerste jaar stoppen. En dat kan natuurlijk.” Bij hemzelf speelde die gedachte nooit. Nu hij het Honors bachelorprogramma heeft afgerond is hij deel gaan nemen aan CORE, het studententeam dat e-waste recyclet. En wanneer hij straks zijn dubbele bachelor heeft afgerond, gaat hij als masterstudent waarschijnlijk opnieuw proberen deel te nemen aan het HA masterprogramma. “Daar is de focus meer op de persoonlijke ontwikkeling en op leiderschap gericht, dat lijkt me ook heel goed.”

Confluente

Wat ook niet alle TU/e’ers weten, is dat de HA een eigen studievereniging heeft: H.S.A. Confluente. In hun eigen ruimte op de begane grond van MetaForum organiseren de bestuursleden tosti-lunches en andere bijeenkomsten, maar ook inventariseren ze of er belangstelling is voor dingen als de Batavierenrace. De Honorsroom is volgens bestuurslid Floor van Veen een ruimte waar veel gewerkt wordt, maar waar je ook fijn kunt chillen met elkaar. “Masterhonorsstudenten komen hier minder dan bachelors, ik weet niet goed waarom.” Behalve in de Honorsroom zijn HA-studenten ook veel te vinden in Matrix.

Faculteitsoverstijgend

Hoe de TU/e haar excellente studenten begeleidt, is in Nederland uniek, zegt Kathinka Rijk met enige trots. In het landelijk overleg van netwerkcoördinatoren wisselt zij ieder kwartaal ervaringen uit met collega’s van andere universiteiten.” Elders is een programma voor excellente studenten meestal aan faculteiten verbonden. Of er worden alleen extra vakken aangeboden. In Eindhoven komen studenten van alle opleidingen samen om te werken aan een actueel vraagstuk vanuit de samenleving of een bedrijf. Alle tracks zijn multidisciplinair.

Studententeams en start-ups

Veel tracks in het Honors bachelorprogramma hebben hun sporen blijvend nagelaten. Een ervan ontwikkelde zich tot een wereldwijde wedstrijd (SensUs), uit andere ontstonden studententeams. Bij TU/ecomotive, Serpentine AI, Polar en nog veel meer studententeams zijn trouwens zowel honorsstudenten als niet-honorsstudenten betrokken.

Alumnus Antoine Post begon in 2017 aan een Honorstrack en bouwde daarin zijn eigen huis met team Casa. Daaruit is het bedrijf Integer Technologies voortgekomen. Mede-oprichter Pau Brossa Rodriguez deed als masterstudent een Honorsprogramma.

Begonnen als een Honorstrack door vijf studenten bij Smart Mobility en het jaar daarop uitgebreid met studenten van Energy Transition, ontstond in 2019 studententeam Polar. Hun doel is een autonoom en milieuvriendelijk voertuig voor onderzoek op Antarctica te ontwikkelen en het eerste prototype is al getest in Trondheim.

Niet meer weg te denken is de SensUs-competitie, een jaarlijkse strijd voor studententeams om biosensoren voor een bepaald gezondheidsprobleem te ontwikkelen. Sinds 2016 komen op in initiatief van honorstrack SensUs Organization teams uit de hele wereld een week naar de TU/e om hun biosensor te pitchen en te testen. Het - onafhankelijke - TU/e-team T.E.S.T. won meerdere keren de wedstrijd. 

Wil je met eigen ogen zien wat de bachelorstudenten in hun Honorsprogramma gepresteerd hebben? Kom dan naar de Demo Day op 6 juni.

Deel dit artikel