Tien vragen aan de drie lijsttrekkers van studentenfracties

Zo open zag je Rik Lubbers, Koen de Nooij en Maud Kunkels nog nooit

Lees meer

Tien vragen aan de drie lijsttrekkers van studentenfracties

Op dinsdag 7 en woensdag 8 december ontvang je een mail waarin je wordt opgeroepen je stem uit te brengen voor een van de kandidaten van drie studentengeledingen: Groep-één, DAS of de nieuwe partij ONS. Vóór die tijd heb je hun verkiezingsbeloftes misschien al gehoord op social media of met een beetje geluk - vanaf 2 december - uit hun eigen mond op de campus. Vind je de keuze nog niet zo makkelijk? Dan kun je je voordeel doen met onderstaand artikel. Cursor stelde de lijsttrekkers vragen over onderwerpen die variëren van hun laatste huilbui tot een biertje met de collegevoorzitter.

Dit jaar stellen 69 studenten zich verkiesbaar voor een plaats in de U-raad. Negen daarvan horen bij de nieuwe studentenfractie ONS, en Groep-één en DAS hebben beide dertig kandidaten. Er zijn negen zetels te verdelen. Koen de Nooijs club hult zich doorgaans in het geel (Groep-één), Maud Kunkels en partijgenoten dragen blauw (DAS) en Rik Lubbers’ fractie koos voor roze (ONS).

 

1. Waar mogen studenten je wakker voor maken?

“Voor het bereiden van een heerlijke maaltijd”, zegt Rik, die werktuigbouwkunde studeert, meteen. In gedachten heeft hij dan een canard à l’orange of een stoofpot, maar “zelfs als iemand mijn hulp nodig heeft bij het maken van uiensoep, spring ik uit bed en zal ik uien snijden”. Ook Koen houdt van koken (topgerecht is chili con carne), maar ook voor een goede discussie over onderwijs of een pittige programmeerpuzzel mag je hem wakker maken. Dit toont wel dat hij een goede studiekeuze maakte. De masterstudent Industrial & Applied Mathematics was vorig jaar trouwens commissaris onderwijs bij GEWIS. Maud kun je wakker maken voor haast iedere activiteit die voor en door studenten georganiseerd is. Een topper voor haar is de bar in the sky op het Fluxveld tijdens de Intro, toevallig georganiseerd door de studievereniging van haar faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. 

2. Wat is het laatste Studium Generale-programma dat je volgde?

Koen volgt niet alleen SG-programma’s; hij organiseert er ook een. “In samenwerking met SG houden we 4 december een symposium ter ere van het lustrum van GEWIS, met de titel Endless Possibilities.” De andere twee noemen een documentaire die ze beiden indrukwekkend vonden. Maud zag het persoonlijke verhaal van de jonge klimaatactivist Greta Thunberg en Rik is geraakt door de film Quo Vadis over Srebrenica. “Die bevestigt maar weer dat er altijd meerdere kanten aan een zaak zitten.”

3. Van welke cursus of extracurriculaire bezigheid heb je het meest geleerd? En wat dan?

Erg leerzaam vindt Rik de ervaringen die hij opdoet bij het voeren van debatten, bijvoorbeeld bij dispuut Tau of eerder bij het NK beleidsdebatteren dat georganiseerd werd door SSRE. “De manier waarop je moet schakelen om je ideeën naar voren te brengen, helpt me ook bij projecten in mijn studie. Ik krijg al debatterend een logische structuur voor plannen en het geeft anderen aanknopingspunten voor feedback. Dat helpt bij besluitvorming.”

Koen heeft het meest geleerd van zijn bestuursjaar bij GEWIS. “Als je wiskunde en informatica studeert, ben je natuurlijk heel technisch bezig, sommigen zouden je een nerd noemen. Ik wilde mijn sociale kant ontwikkelen binnen een toffe groep mensen die ik kende van de studie. Communiceren, het bredere plaatje zien, verantwoordelijkheid nemen; ik heb het allemaal geleerd in het bestuursjaar.”

Maud noemt haar bezigheden voor DAS heel leerzaam. “Doordat ik als tweedejaars actief werd bij DAS, kan ik nu verschillende rollen tegelijk spelen. Ik heb een bijbaan op een middelbare school, ik loop stage bij een bedrijf, ik ben actief in het DAS-campagneteam, ben bestuurslid bij dispuut l'Attaque Attique en moet ook nog als student vakken halen. Ik heb overal een passende tone of voice gevonden. “

4. Heb je een oplossing voor het fietsparkeerprobleem op de campus?

Eén vraag, drie zeer verschillende antwoorden.

Maud ziet graag fietsenstallingen met meerdere verdiepingen. “Dat scheelt veel ruimte. Ik zie er zo snel geen probleem in om de stallingen hoger te maken. In ieder geval is het beter dan de fietsparkeerwachten die nu zeggen dat je je fiets ergens anders moet neerzetten.”

Wat Koen betreft moeten er meer fietsenstallingen komen. “We moeten voorkomen dat studenten op minder duurzame manieren naar de campus komen dan met de fiets. Daar hebben we het ook over gehad in onze fractie.”

Volgens Rik, die al zeven jaar rondloopt op de campus, valt veel op te lossen met betere bewegwijzering. “Dat geldt ook voor de beschikbare printers in MetaForum. Er zijn er meer dan in de printershop. Ga maar eens naar een vloer lager. Het probleem is dus niet het aantal, maar de bekendheid.”

5.  Welke TU/e-kwestie vind je urgenter dan de fietsenstalling?

Koen vindt veel zaken belangrijker dan het parkeerprobleem. “Op dit moment staat de revisie van het Bachelor College bovenaan. Uiteindelijk gaat dat alle bachelorstudenten aan en het moet goed gebeuren. Ik houd me daar nu veel mee bezig.”

Maud vindt studentenhuisvesting en de inrichting van het onderwijs dat te kampen heeft met corona belangrijker dan fietsenstallingen. Ze onderzoekt met DAS hoe positieve aspecten van hybride onderwijs behouden kunnen blijven en hoe de gemeente Eindhoven meer studentenkamers kan aanbieden.

“Voor ONS is de transparantie in het beleidsproces aan de TU/e prioriteit, samen met speerpunt studentenwelzijn en speerpunt langetermijnvisie ”, zegt Rik. “Je kunt alles online vinden, maar dat wil niet zeggen dat studenten merken hoe beslissingen tot stand zijn gekomen.” Verder wil ONS blijven stimuleren dat studenten naar de campus komen om te sporten, lunchen en borrelen, “want dat doorbreekt het sociale isolement waar studenten in coronatijd echt last van hadden.”

6. Waar moeten we onmiddellijk mee stoppen?

“Stop met het vervuilen van de campus door overal scooters te zetten”, zegt Rik zonder nadenken. Met het ONS programma wordt daar ook aandacht voor gevraagd. “We willen daar duidelijke regels voor.”

Maud weet het antwoord ook meteen: “Stop met dingen invullen voor anderen”. Ze bedoelt dat we meer moeten luisteren naar elkaar. “Het is helemaal niet moeilijk en heel erg belangrijk. Je kunt pas wat betekenen voor een ander, als je echt goed hebt gehoord wat diegene zegt.”

Koen denkt wat langer na. Voorzichtig zegt hij: “Ik denk dat de beleidsmakers en bestuurders moeten stoppen met praten óver de studenten en in plaats daarvan moeten gaan praten mét de studenten. En specifieker zou ik zeggen dat we moeten stoppen met eisen stellen aan de bestuursbeurzen en vergoedingen voor studententeams. Ik krijg signalen dat dat helemaal niet goed is voor het welzijn van studenten. Ik ken studenten met een onnodige burn-out door die eisen.”

7. Wanneer en waarom heb je het laatst gehuild of gevloekt of gelachen?

Maud heeft vorige week nog gehuild. “In een bestuursmeeting van l'Attaque Attique werd me gevraagd hoe het met me ging. Ik had een heel drukke week achter de rug en realiseerde me opeens dat ik mijn ouders en twee zusjes mis. Ik hecht veel belang aan sociale relaties en ik besefte dat ik niet moet vergeten daar tijd voor te maken. Nu heb ik afspraken gemaakt om ze te zien.”

Ook Koen had vorige week verdriet. Dat was vanwege de uitvaart van zijn opa. Hij heeft gehuild, maar gelukkig ook mooie herinneringen kunnen ophalen.

Rik vertelt over de laatste keer dat hij écht boos werd. “Lachen doe ik veel, dat is niet bijzonder.  Een paar keer per jaar kan ik echt boos zijn. De laatste keer was toen ik mijn tentamen wilde inzien. De communicatie daarover met de betreffende professor was op z’n zachtst gezegd niet prettig. Het gaf een gevoel van machteloosheid, terwijl je weet dat je wel recht op inzage hebt. Daar vond ik het lastig om rustig te blijven.”   

8. Wat zou je CvB-voorzitter Robert-Jan Smits vertellen of vragen als die plots naast je staat aan een bar met een biertje in de hand?

Maud wil graag weten welke ambities de voorzitter van het CvB in zijn eigen studententijd had voor dat moment en voor zijn eigen toekomst.  

Rik ziet meteen de meerwaarde van samen een biertje drinken in. “Ik zou hem vragen wat hij in zijn vrije tijd doet en ook of hij het prettig vindt om een biertje te kunnen drinken én of hij dat de nieuwe generatie studenten ook gunt.”

Koen zegt eerst dat hij het altijd leuk vindt om met Robert-Jan te praten. Van de in zijn ogen zeer open bestuursvoorzitter zou hij willen weten hoe hij zijn kerstvakantie gaat doorbrengen. En graag zou Koen hem vertellen hoe fijn het is dat studenten gehoord worden door het CvB.

9. Wat moeten studenten van jouw partij weten?

Rik: “ONS is een nieuw gezicht en zit niet vast in de sleur die de UR nu kenmerkt. Wij zijn een goede samenwerkingspartij en we focussen ons op drie speerpunten: transparantie, studentenwelzijn en langetermijnvisie.” Je kunt het programma van ONS hier inzien.

Koen: “Groep-één is een brede partij voor álle studenten. We zetten in op onderwijs en persoonlijke ontwikkeling, en veel meer topics. Ik zou iedere student willen aanmoedigen om ons partijprogramma er even bij te pakken waarop al onze doelen en overwinningen staan.”

Maud: “DAS wil luisteren naar álle studenten want in haar ogen hebben alle studenten op een of andere manier ambitie. Onze partij is er om zaken als onderwijs en huisvesting te verbeteren voor alle studenten.” Hier zie je het programma van DAS.  

10. Welke vraag zou jij willen stellen aan de andere twee lijsttrekkers?

Vraag van ONS aan Groep-één: “Hoe breng jij de universiteitsraad dichter bij de student? Antwoord: “Ik snap die vraag, en er is inderdaad op dat vlak verbetering mogelijk, maar Rik weet niet dat we al heel veel moeite en tijd stoppen in contact met studenten. We hebben iedere drie weken inputsessies in een zaaltje op de campus. Daar nodigen we studenten voor uit om in een open discussie telkens een door ons bepaald thema (vorige week: student success) te bespreken.”

Vraag van ONS aan DAS: “Hoe breng jij de universiteitsraad dichter bij de student?
Antwoord: “Wij houden lunches met onze achterban om naar ze te luisteren en we schakelen social media in om updates te geven over punten uit de U-raad.”

Vraag van Groep-één aan ONS: “Hoe dragen jullie doelen bij aan de verbetering van studentenwelzijn?”
Antwoord: “Dit lijkt een simpele vraag, maar hij is in essentie vrij complex. Studentenwelzijn is namelijk een ontzettend breed begrip. ONS heeft oog voor faciliteiten als borrelruimtes en een sportcentrum op de campus. Dat zijn laagdrempelige plekken om ontspanning te zoeken in sociale contacten en fysieke activiteit. ”

Vraag van DAS aan ONS: “Als ik niet op DAS zou stemmen, waarom zou ik op ONS moeten stemmen en niet op Groep-één?
Antwoord: “Net als DAS is ONS een relatief nieuwe lijst. Ik denk dat ONS daarom een frisse blik met zich meebrengt en niet vastgeroest zit in een bepaalde manier van werken. ONS belooft daarom ook meer transparantie om de TU/e-student een beter zicht te geven op waar ze op gestemd hebben.Tevens ben ik van mening dat ONS de studentencultuur een warm hart toedraagt en dit de nieuwe generaties studenten ook gunt. Ten slotte wordt er toch al jaren gezegd: 'Stem op ons!' Nu is je kans!”

Vraag van Groep-één aan DAS: “Wat is jullie visie op toekomstig alcoholbeleid voor verenigingen op de campus?”
Antwoord: “DAS vindt dat alcohol hoort bij activiteiten die door en voor studenten worden georganiseerd. Mocht er een alcoholverbod op de campus komen, dan maken wij ons sterk voor een alternatieve plek voor activiteiten.”

Vraag van DAS aan Groep-één: “Als ik niet op DAS zou stemmen, waarom zou ik op Groep-één moeten stemmen en niet op ONS?
Antwoord: “Ik denk dat onze doelen goed aansluiten op wat jij als studerend student écht nodig hebt. We nemen het werk in de U-raad erg serieus en hoeveel we doen voor jouw onderwijs, persoonlijke ontwikkelijk en welzijn maakt ons dan ook uniek.”

Deel dit artikel