De uitslag van de verkiezing wordt gepresenteerd in de Dorgelozaal.

Zetelverdeling studentenfracties in U-raad ongewijzigd

De zetelverdeling van de studentenfracties in de Universiteitsraad blijft ongewijzigd. Groep-één houdt er zes, de Eindhovense Studentenraad (ESR) komt weer op drie. De uitslag van de verkiezingen op 4 en 5 december is vanmiddag gepresenteerd in de Dorgelozaal.

De opkomst onder studenten is licht gestegen. Vorig jaar bracht 43 procent van de studenten een stem uit tegenover 47 procent nu. In totaal brachten 3316 studenten een geldige stem uit. Groep-één kreeg daarvan 2244 stemmen en de ESR 1072.

Dankzij het online-kiessysteem kon drs. Fred Lammers, secretaris Centraal Stembureau,vertellen dat ook studenten op stage in het buitenland hun stem hadden uitgebracht. “Vanuit Tanzania, Taiwan, en Hong Kong ieder een stem. Vanuit de Verenigde Staten zestien stemmen. En in Groot-Brittannië namen zestien studenten de moeite om op een van beide fracties te stemmen.”

Tegenover de faculteit Technische Natuurkunde dat met een opkomst van bijna 64 procent de kroon spande, stond de opvallend lage interesse op de faculteiten Werktuigbouwkunde (35,7 procent) en Bouwkunde (34,2 procent).

Een woordvoerster van studievereniging Simon Stevin (Werktuigbouwkunde): “We zijn de grootste opleiding van de TU/e maar hebben niet meer actieve leden dan andere verenigingen. Verhoudingsgewijs hebben we dus erg veel niet-actieve leden. Daar ligt waarschijnlijk de oorzaak van het lage opkomstpercentage. Er is wel aandacht voor de verkiezingen geweest met posters en dergelijke. Veel studenten komen van buiten Eindhoven naar colleges en zijn niet zo betrokken bij de universiteit.”

Bij studievereniging Cheops (Bouwkunde) hebben ze geen verklaring voor de lage opkomst op hun faculteit. “Er zijn wel gewoon flyers verspreid en posters opgehangen.”

Een ander opmerkelijk feit is het aantal stemmen dat de Chinese student Feng Fang kreeg. Hij stond op de lijst van Groep-één op plaats 24. Toch wist hij 173 stemmen binnen te halen. Daarmee scoort hij na de top drie op de verkiezingslijst het beste. Ter vergelijking: zijn fractieleider Lars Beke haalde 198 stemmen. Volgens Beke blijkt uit de voorkeursstemmen voor Feng dat ‘internationalisering steeds belangrijker wordt binnen de TU/e’. Vooralsnog levert dat Feng geen plaats op in de Universiteitsraad. “Op korte termijn nog niet, maar we zullen zeker rekening met hem gaan houden”, verzekert Beke.

De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan van de TU/e. Over een aantal centrale beleidsonderwerpen heeft de UR instemmings- of adviesbevoegdheden. De UR vergadert maandelijks met het College van Bestuur (CvB) over het voorgenomen beleid en kan het CvB gevraagd en ongevraagd adviseren.

Deel dit artikel