Prestatieafspraken TU/e beoordeeld als ‘zeer goed’

Staatssecretaris Zijlstra is blij met de plannen die de hogescholen en universiteiten in het voorjaar bij hem hebben ingediend. Voor het merendeel zijn het “realistische maar ambitieuze plannen”, vindt hij. De plannen die de TU/e aanleverde, worden beoordeeld als ‘zeer goed’. De reviewcommissie adviseert om de TU/e geld toe te kennen uit het zogenaamde 'selectief budget'.

Dit najaar wil staatssecretaris Zijlstra prestatieafspraken maken met universiteiten en hogescholen, waar zeven procent van hun financiering vanaf gaat hangen. Allemaal hebben ze hun plannen en ambities op papier gezet. Alleen de Open Universiteit heeft uitstel gekregen. Een speciale ‘reviewcommissie’ onder het voorzitterschap van Frans van Vught moest de prestatieafspraken beoordelen en advies uitbrengen aan de staatssecretaris. Gisteren werd het oordeel van de commissie openbaar gemaakt. Vijftien plannen zijn ‘goed’ en 33 ‘zeer goed’, waaronder die van de TU/e. ‘Excellent’ zijn de plannen van de Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

De plannen van de TU/e werden beoordeeld op ambitieniveau en realiteitsgehalte, op zwaartepuntvorming en differentie en uitvoerbaarheid. De verhoging van het bachelorrendement (het behalen van de bachelor binnen vier jaar -red.) van 41 naar 55 procent in 2015 noemt de commissie ‘een substantiële en realistische inspanning’. Al ligt die 55 procent volgens de commissie nog ruim onder het gemiddelde rendement in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Dat lag in 2010 op 62 procent, aldus een VSNU-rapport. De TU/e wil echter ook de uitval in het eerste jaar aanzienlijk terugdringen. Het dit jaar ingevoerde Bachelor College moet aan beide voornemens een wezenlijke bijdrage gaan leveren.

Er is bij de commissie veel waardering voor het samenhangend en sterke pakket aan valorisatieactiviteiten van de TU/e en voor het streven om in 2020 minstens tweehonderd studenten een certificaat op het gebied van ondernemerschap te laten verwerven. Ook is men zeer positief gestemd over de zwaartepuntvorming rondom de drie strategic areas Energy, Health en Smart Mobilty en voor de allianties in 3TU-verband en met Utrecht en Maastricht. De TU/e voert wat dit aangaat ‘een goed beleid’.

'De voornemens voor vernieuwing van het onderwijs zijn in een duidelijke structuur geplaatst', zo schrijft de commissie, maar men stelt wel de vraag of de positionering het Bachelor College voldoende is uitgekristalliseerd.

Het volledige rapport over de TU/e kunt u lezen op de website van de commissie.

Deel dit artikel