Groene sneakers boven het Limbopad.

Schoenen en stickers wijzen de weg naar CO₂- footprint

Wellicht viel de grote ronde sticker op de vloer bij de ingang van de TU/e-gebouwen vanochtend meer op dan de schoenen tussen de bomen op het Limbopad, de bedoeling is hetzelfde: wijzen op de footprint-actie van de TU/e.

De TU/e heeft zich in VSNU-verband ten doel gesteld om het energieverbruik voor 2020 met dertig procent te verminderen en de CO₂-uitstoot te reduceren. De eerste stap richting CO₂-reductie is het verkrijgen van een beeld van de huidige CO₂-uitstoot van de TU/e.

Een behoorlijke tijd zijn energiemanager ing.Thijs Meulen en zijn team bezig geweest de gegevens te verzamelen die duidelijk maken wat aan de TU/e de CO₂-veroorzakers zijn. “Vooral de reisgegevens warenlastig te achterhalen. Die worden niet op elke faculteit op dezelfde manier geadministreerd, zeker niet de reizen binnen Europa. Maar nu hebben we de footprint van 2010 klaar. Dat is een nulmeting, daar zit geen waardeoordeel aan. De bedoeling is de TU/e footprint jaarlijks of eens per twee jaar te meten om te kunnen zien of we ons aan de doelstelling houden,” zegt Meulen. “De eerstvolgende meting over 2012 brengen we begin 2013 naar buiten.”

Het totaal aantal gebruikte kWh aan elektriciteit aan de TU/e is bijna 40 miljoen en daarmee kun je ongeveer 13.000 huishoudens een jaar van elektriciteit voorzien, staat te lezen op de site over dit onderwerp. Volgens Meulen wordt de elektriciteit groen in gekocht bij energieleveranciers. “De uitstoot door het gas moeten we compenseren. Dat gebeurt door elders bomen aan te planten.”

De footprint van de TU/e wordt niet vergeleken met andere universiteiten. Meulen: "We doen dit op eigen initiatief. Ik weet dat niet iedere universiteit er mee bezig is, wel Maastricht en Wageningen." 

Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen en de TU/e zijn volgens organisatie Morgen goed transparant over hun duurzame beleid; dit voorjaar stonden ze gedrieen in de top van Sustainabul 2012.  Morgen is een landelijk studentennetwerk voor een duurzame toekomst dat zich onder andere inzet voor duurzame bedrijfsvoering aan universiteiten.

Deel dit artikel