Miguel Bruns

Zorgen over combinatie ID-onderwijs en Bachelor College

Onderwijsdirecteur van het Bachelorprogramma van Industrial Design Miguel Bruns vindt dat het onderwijsmodel van de basisvakken uit het Bachelor College niet goed aansluit bij het onderwijsmodel dat Industrial Design gebruikt. Dat zegt hij in een interne nieuwsbrief van de faculteit. ID onderschrijft wel de doelstelling van de brede bachelor en kijkt momenteel naar manieren om beide modellen zowel praktisch als inhoudelijk beter aan te laten sluiten.

Vanaf november 2012 is Miguel Bruns onderwijsdirecteur van het Bachelorprogramma bij ID. Een paar maanden eerder opende de TU/e het academisch jaar met een revolutionair nieuw onderwijsmodel. Net zoals bij ID krijgen studenten meer keuze in het ontwikkelen van hun onderwijsprogramma en een persoonlijke coach die ze hierin begeleidt. Echter, nieuw voor ID is de deelname aan zes basisvakken. Die vakken worden afgesloten met een schriftelijk of mondeling tentamen, zonder de opgedane kennis in een context te plaatsen. Bij het onderwijsmodel van ID is dat ongebruikelijk. En daar wringt hem nou net de schoen, volgens Bruns. “Bij ID wordt leren altijd gekoppeld aan een praktische of persoonlijke context. Een vak wordt niet afgesloten met een tentamen maar met reflecties en feedback, en halfjaarlijks wordt de student beoordeeld op competentieontwikkeling.”

 “We zijn nu  in gesprek met Emiel van Berkum (verantwoordelijk voor basisvak Calculus dat in kwartiel  1 op het programma stond- red) om te zien hoe we Calculus beter kunnen laten aansluiten bij de ontwikkeling van onze  studenten.” Wat Calculus dit jaar voor eerstejaars ID betekende, kan Bruns niet zeggen. De resultaten die ID studenten dit semester haalden zijn nog niet geanalyseerd.

De onderwijsdirecteur denkt dat in de basisvakken USE, Modelling en Design de aansluiting met ID’s model beter zal zijn. “Design wordt bijvoorbeeld ontwikkeld door Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en ID samen. Studenten kunnen kiezen voor de variant die het best aansluit bij hun eigen interesses.” 

Deel dit artikel