Eerstejaars TU/e scoren matig bij Calculus-tentamen

Het eerste Calculus-tentamen van dit collegejaar is een struikelblok gebleken voor veel eerstejaars bachelorstudenten van de TU/e. Dat blijkt uit de resultaten die Dean Lex Lemmens van het Bachelor College vorige week onder ogen kreeg.

De eerste lakmoesproef voor het Bachelor College heeft de staf op scherp gezet. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er beduidend minder studenten die met succes het tentamen voor Calculus haalden.

Aan de eindtoets voor de ‘minder formele opleidingen’ in categorie A, deden eind oktober 499 studenten mee. Daarvan slaagden er 169, ofwel 34 procent. In de categorie B maakten 954 eerstejaars een eindtoets. Daarvan boekten 398 studenten succes, ofwel 42 procent.

Hoewel de score voor iedere faculteit anders uitpakt, daalt over de hele linie het resultaat fors in vergelijking met het verleden. Bij Biomedische Technologie ging het aantal succesvolle studenten omlaag van 52 naar 45 procent. Voor Scheikundige Technologie (van 62 naar 40 procent) en Werktuigbouwkunde (van 60 naar 39 procent) zijn de zorgen nog groter. Ook rector Hans van Duijn vertelde maandag aan de universiteitsraad geschrokken te zijn.

Lex Lemmens heeft nog geen exacte verklaring voor deze negatieve ontwikkeling. Hij analyseert, samen met de docenten en examencommissies, op dit moment de resultaten. Uiterlijk half december volgen concrete maatregelen.

Als verzachtende omstandigheid wijst de Dean van het Bachelor College wel op een nieuwe tentamenregel die vanaf dit collegejaar geldt. “Wie in aanmerking wil komen voor een herkansing, moet de eindtoets hebben gemaakt.” Volgens Lemmens beginnen studenten, al dan niet voorbereid, aan de eindtoets om vooral die herkansing veilig te stellen.

Direct na de tentamens volgde een online enquête onder de deelnemers aan Calculus. De studenten oordeelden positief over de colleges, de docenten en de mentoruren, maar konden de eindtoets minder waarderen. “Op basis van hun online toetsen en huiswerk hadden ze een heel andere eindtoets verwacht. Dat heeft kennelijk te weinig aandacht gekregen”, meent Lemmens. “Er komt nu een proces op gang om te kijken hoe onze studenten de herkansing wel kunnen halen. En hoe de eindtoets een goede afspiegeling is van hetgeen de studenten krijgen aangeboden.”

De Dean denkt hierbij aan meer oefenstof op het juiste niveau, meer begeleiding voor de studenten en oefententamens met een nabespreking. Zo kunnen eerstejaars zich beter voorbereiden. Lemmens benadrukt dat de opgaven zeker niet gemakkelijker zullen worden om de percentages op te krikken. “We leiden ingenieurs op van hoog niveau. Daar houden we aan vast. En we blijven koersen op 70 procent van de studenten die na de herkansing slaagt.”

Deel dit artikel