Alliantie tussen TU/e en Utrecht rendeert

De TU/e, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht vierden gisteren in het Auditorium hun alliantie die begin 2011 van start ging. Ze deden dat met een dag vol lezingen over duurzame energie. Volgens de Utrechtse rector Bert van der Zwaan, die ook tijdelijk collegevoorzitter is, bestrijkt men hiermee in Nederland op dit gebied veruit het breedste spectrum. "Maar aan dit halfvolle glas kan zeker nog meer toegevoegd worden", aldus Van der Zwaan.

Zo'n honderd genodigden uit Eindhoven en van de beide Utrechtse instellingen waren gisteren aanwezig op de tweede alliantiebijeenkomst. Dit jaar aan de TU/e in het Auditorium. De drie instellingen hebben elkaar vorig jaar gevonden om gezamenlijk grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, en dan met name op het gebied van duurzame energie, medische beeldvorming en regeneratieve geneeskunde. Inmiddels is door de drie partners hier al drie miljoen euro in gestoken.

Van de TU/e en de Universiteit Utrecht kwamen diverse sprekers aan het woord, waaronder de Eindhovense hoogleraar Emiel Hensen die samen met zijn Utrechtse college Bert Weckhuysen onderzoek uitvoert naar katalyseprocessen die nodig zijn voor de productie van solar fuels. Volgens Hensen vullen zijn groep en die van Weckhuysen elkaar perfect aan.

Hensen maakte ook even duidelijk dat het buitenland en dan met name China niet stil zit op dit gebied. Hensen: "In korte tijd is daar met enorme investeringen het Dalian National Laboratory for Clean Energy opgezet. Daar werken nu al zeshonderd wetenschappers en zo'n tweehonderd houden zich bezig met fotokatalyse." Overigens werkt ook Hensen zelf samen met dit instituut.

Collegevoorzitter Arno Peels memoreerde in zijn openingswoord dat ook op het gebied van onderwijs het nodige is gebeurd. Zo is vorig jaar september de gezamenlijk opgezette masteropleiding Regenerative Medicine & Technology van start gegaan met vier studenten van de TU/e en acht van UU. Komend studiejaar wil men ook starten met SUMMA-Tech, een variant op de Utrechtse SUMMA-master. Die laatste kleinschalige, vierjarige opleiding leidt studenten met een biomedische of lifescience bachelor op tot arts en klinisch onderzoeker. SUMMA-Tech is bedoeld voor studenten die de patiëntenzorg willen combineren met onderzoek naar nieuwe medische technologieën.

Hensen en Weckhuysen zijn bezig met de opzet van een Graduate Program Solar Fuels voor masterstudenten en promovendi, waar ook Twente en Leiden aan meedoen. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een film die de buitenwacht inzicht moet verschaffen over de alliantie, en met de uitreiking van de studentenprijzen voor beste bachelor- en mastertheses. UU-student Dion Hartman won die voor de bachelor. Arjan Hendriks, student Medical Engineering aan de TU/e, kreeg de prijs voor zijn mastervoorstel, waarbij hij het komend jaar onderzoek gaat doen naar een patiëntvriendelijke methode om de agressiviteit van een prostaattumor te meten. Hendriks gaat hiervoor patiënten scannen in de high field MRI-scanner van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Beiden winnaars ontvingen een bedrag van 2.500 euro.

Deel dit artikel