Emile Hensen. Foto | Bart van Overbeeke

Zoektocht goedkope katalysatoren voor biomassa van start

Het Europese onderzoeksproject NOVACAM, gecoördineerd door prof.dr.ir. Emiel Hensen, gaat deze week van start. NOVACAM is gericht op de ontwikkeling van goedkope katalysatoren op basis van niet-zeldzame materialen, voor de omzetting van biomassa in bruikbare brandstof en in basismaterialen voor de chemische industrie. Deze katalysatoren zijn essentieel voor het rendabel hergebruik van houtachtig afval. De EU steunt het project met 1,8 miljoen euro.

Het sleutelwoord van NOVACAM is duurzaamheid. Doordat fossiele brandstoffen opraken, moeten we overschakelen op hernieuwbare energiebronnen, zoals houtachtige (afval)materialen. Om die efficiënt om te kunnen zetten in bruikbare grondstoffen, zijn nieuwe soorten katalysatoren nodig. Katalysatoren zijn  materialen die chemische reacties helpen, zonder er zelf aan deel te nemen. Ze worden breed toegepast in de chemische industrie, maar ze bestaan vaak uit zeldzame en dus dure materialen, die van buiten Europa moeten worden geïmporteerd. De onderzoekers van NOVACAM willen daarom katalysatoren ontwikkelen op basis van niet-zeldzame materialen.

De coördinatie van het project, met een totaal budget van 2,4 miljoen euro, is in handen van de Emiel Hensen, TU/e-hoogleraar Moleculaire Heterogene Katalyse. Andere projectpartners zijn Cardiff University, het Britse kennisnetwerk Chemistry Innovation en het Instituto de Tecnologia Quimica in Valencia. Verder neemt een Japans consortium van bedrijven en kennisinstellingen deel aan NOVACAM.  Op donderdag 26 en vrijdag 27 september zijn de projectpartners bijeen op de TU/e voor de kick-off van het project.

(Bron: Persteam TU/e)

Deel dit artikel