Met de klok mee:TU/e-medewerkers Dirk-Jan Mulders, Heidi Prevoo, Marguerite de Faber, Nicole Ummelen en Noucha Duncker

'Goed gevoel' over de instellingstoets

“We hebben een correct beeld van de TU/e neergezet. Het waren prettige gesprekken.” Zo evalueren rector prof.dr.ir. Hans van Duijn en universiteitssecretaris dr. Nicole Ummelen de instellingstoets van vorige week. De commissie geeft in deze fase nog geen terugkoppeling. In december volgt een verdiepende visitatie, met name gericht op de faculteiten BMT, W, W&I en Bouwkunde. Die maand volgt nog een uitspraak en in februari weet de TU/e definitief of aan alle criteria is voldaan.

“Ik kan niet zeggen dat we het goed of slecht hebben gedaan, want dat weten we niet”, stelt Ummelen. “We hebben er wel een goed gevoel aan over gehouden. We kunnen niet zelfgenoegzaam achterover leunen, maar we gaan ons ook nergens zorgen over maken. De commissie heeft een duidelijk en eerlijk beeld gekregen van hoe het hier is.”

“We waren tot de tanden toe gewapend”, voegt rector Van Duijn toe. Ter voorbereiding hadden de gespreksdeelnemers kunnen oefenen met vragen en antwoorden. Ummelen: “We wilden niemand souffleren, maar we wilden wel dat iedereen de kennis paraat had. Het was de bedoeling dat iedereen zo dicht mogelijk bij de inhoud van het boekje ‘Kritische Reflectie’ bleef en dat is gelukt.” De oefensessie eind augustus verliep minder vlekkeloos. Van Duijn: “Mensen gingen soms hun eigen verhaal houden of wisten niet goed wat ze moesten antwoorden. Het was vooral door het jargon heen prikken en goed oefenen.”

De TU/e kreeg bezoek van een commissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vanwege de Instellingstoets. Op 16 en 17 oktober sprak de commissie met afgevaardigden van allerlei faculteiten en diensten van de universiteit. Volgens Van Duijn en Ummelen lag de nadruk op het Bachelor College en de op handen zijnde Graduate School. Aanvankelijk was een spreekuur voor studenten en medewerkers ingesteld, maar dat is vanwege gebrek aan animo afgeblazen. Ummelen: “Er was één brief van een student binnengekomen en die is aan de commissie voorgelegd.”

De commissie gaat in december bij enkele faculteiten nader naar verschillende onderwerpen kijken. De faculteiten Biomedische Technologie (BMT), Werktuigbouwkunde (W), Wiskunde & Informatica (W&I) en Bouwkunde (B) weten inmiddels dat ze aan de slag moeten voor die verdiepende sessies. Bij BMT concentreert de commissie zich op het kwaliteitszorgsysteem. Bij W wordt gekeken naar de implementatie van het Bachelor College en de vorming van de Graduate School. Bij deze twee faculteiten, aangevuld met W&I en B, kijkt de commissie bovendien naar docentprofessionalisering. Volgens Van Duijn is voor W en B gekozen omdat het grotere faculteiten zijn, voor BMT omdat het een kleinere faculteit is en voor W&I omdat die faculteit nog wat buiten beeld is gebleven.

De visite van de NVAO draait om de zogeheten Instellingstoets Kwaliteitszorg. Die maakt deel uit van het nieuwe accreditatiestelsel voor universiteiten. De commissie van de NVAO probeert tijdens het bezoek vast te stellen of de TU/e een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg heeft, waarmee zij de kwaliteit van de aangeboden opleidingen kan garanderen. Het gaat dus niet om de beoordeling van de kwaliteit van afzonderlijke opleidingen, maar om de manier waarop de instelling de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en of er sprake is van een kwaliteitscultuur binnen de instelling.

Deel dit artikel