Illustratie l David Ernst

TU/e maakt zich op voor Instellingstoets

De TU/e krijgt over twee weken bezoek van een commissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in het kader van de Instellingstoets. Op 16 en 17 oktober spreekt de commissie met afgevaardigden van allerlei faculteiten en diensten van de universiteit. Voor studenten en medewerkers is er een apart open spreekuur waar ze hun zegje kunnen doen.

De visite van de NVAO draait om de zogeheten Instellingstoets Kwaliteitszorg. Die maakt deel uit van het nieuwe accreditatiestelsel voor universiteiten. De commissie van de NVAO probeert tijdens het bezoek vast te stellen of de TU/e een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg heeft, waarmee zij de kwaliteit van de aangeboden opleidingen kan garanderen. Het gaat  dus niet om de beoordeling van de kwaliteit van afzonderlijke opleidingen, maar om de manier waarop de instelling de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en of er sprake is van een kwaliteitscultuur binnen de instelling.

Als voorbereiding heeft de TU/e een zogeheten ‘Kritische Zelfreflectie’ geschreven en ingediend bij de NVAO. Het document van de TU/e is samengesteld uit archiefwerk en recente gesprekken met een klankbordgroep, van medewerkers tot opleidingsdirecteuren. Het rapport van de universiteit moet de NVAO duidelijk maken dat de TU/e in staat is om een gedragen onderwijsvisie te formuleren. En daar het juiste beleid en maatregelen op los te laten.
 
Tijdens het bezoek van de NVAO krijgt iedere student en medewerker van de universiteit de kans om een zelf gekozen onderwerp ter sprake te brengen dat verband houdt met de opdracht van de commissie. Bij dit open spreekuur bieden de commissieleden alleen een luisterend oor, omdat het niet hun eerste taak is om in hetzelfde gesprek te antwoorden of oplossingen aan te dragen. De ontmoetingen duren telkens maximaal tien minuten.  
 
Wie met de commissie wil spreken, kan zich aanmelden bij Henri Ponds van de NVAO. Kandidaten moeten behalve hun naam en functie ook het onderwerp van gesprek aangeven. Dit kan uiterlijk tot en met 8 oktober. Belangstellenden ontvangen vóór 16 oktober een reactie met vermelding van plaats en tijd van het open spreekuur. De gesprekken vinden plaats aan het einde van de dag in de ontvangstruimte 1 en 2 van het Auditorium.

Wie de ‘Kritische Zelfreflectie’ van de TU/e wil ontvangen, kan een mailtje sturen aan Noucha Duncker. Zij stuurt vervolgens een digitale versie van de Kritische Zelfreflectie toe.


Deel dit artikel