Opluchting na positief advies toetsingscommissie NVAO

De commissie die de TU/e de afgelopen drie dagen visiteerde voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg, liet gisteren bij haar vertrek weten dat men bij het bestuur van de NVAO een positief advies gaat afgeven. De commissie onderkent daarmee dat het bestuur van de TU/e de controle heeft over de onderwijsprocessen. Naar verwachting maakt het NVAO-bestuur over twee à drie maanden haar eindoordeel bekend.

Rector magnificus Hans van Duijn heeft donderdagmiddag met een stevig glas whisky en een glimlach van oor tot oor plaats genomen aan een van de tafeltjes in de University Club, waar hij zojuist de heugelijke mededeling over het positieve advies te horen kreeg uit de mond van emeritus hoogleraar Kees Mouwen, voorzitter van de NVAO-commissie. Naast hem zit universiteitssecretaris Nicole Ummelen, die even daarvoor door vele diensthoofden en directeuren bedrijfsvoering is gekust en gefeliciteerd met het eindoordeel van de toetsingscommissie.

Van Duijn omschrijft zijn gemoedstoestand met één kernachtig woord: “Ik ben superblij. Niet alleen voor de universiteit, maar ook voor de vele honderden medewerkers en studenten die het afgelopen jaar keihard eraan gewerkt hebben om de toetsing goed te laten verlopen.”

De commissie heeft van dinsdag tot en met donderdag de faculteiten Biomedische Technologie, Werktuigbouwkunde, Wiskunde & Informatica en Bouwkunde bezocht voor verdiepende sessies. Bij BMT is gekeken naar het kwaliteitszorgsysteem. De implementatie van het Bachelor College en de vorming van de Graduate School is bij W onder de loep genomen. Daarnaast is bij alle vier faculteiten gekeken naar de docentprofessionalisering.

Op alle onderdelen is een positief oordeel afgegeven. Wel plaatste de commissie daarbij enkele kanttekeningen. Zo zei men waardering te hebben voor de informele sfeer die op bestuurlijk niveau heerst aan de TU/e, maar waarschuwde men wel dat bij verdergaande groei van de universiteit dat een probleem kan worden. “Dan moeten bepaalde zaken op termijn toch echt geformaliseerd worden”, aldus commissievoorzitter Mouwen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de positie en de status van de deans van het Bachelor College en de Graduate School.

Ook zou volgens de commissie de organisatie nog echt wel wat leaner en meaner mogen worden. “Volgens de eigen beoordeling is men dat al, maar daar zou toch best nog weleens een middag goed over geboomd mogen worden”, aldus Mouwen.

Volgens Van Duijn is de veelheid aan commissies, overlegstructuren en stuurgroepen ook deels te wijten aan de vele veranderingen die momenteel plaatsvinden in het onderwijs. “We hebben de afgelopen vijf jaar enorme stappen gemaakt op het gebied van ons onderwijs. Dat was ook echt noodzakelijk, gezien de teruglopende instroom en slechte rendementscijfers. Maar het is altijd goed als ons in dit opzicht ook weer eens een kritische spiegel wordt voorgehouden”, aldus de rector.

Deze Instellingstoets van de NVAO maakt deel uit van het nieuwe accreditatiestelsel voor universiteiten. Als het bestuur van de NVAO begin volgend jaar ook een positief oordeel velt, zullen toekomstige visitaties van individuele opleidingen een stuk lichter van aard zijn. Deze centrale toetsing gaat elke zes jaar plaatsvinden.

Deel dit artikel