Masters op de schop voor Graduate School TU/e

Verplicht naar het buitenland. Alleen nog vakken van 5 of 2,5 studiepunten volgen. Voor studenten die in 2015 aan hun master beginnen, kan dit zomaar realiteit worden. Aan de TU/e wordt volop gewerkt aan de inrichting van de Graduate School, waarin alles na de bachelorfase bij elkaar wordt gebracht. Meer keuzevrijheid, ‘de student centraal’, internationale ervaring opdoen en een betere doorstroom naar een ontwerpersopleiding, promotietraject of een baan zijn de belangrijkste elementen.

Alle vakken bestaan uit 5 of 2,5 studiepunten en worden in één kwartiel gegeven. Dit is een van de veranderingen die naar verwachting wordt doorgevoerd bij de invoering van de Graduate School. Prof.dr.ir Jan Fransoo, sinds eind 2013 de dean van de Graduate School, licht die keus toe: “We willen beter aansluiten op het Bachelor College, waarbinnen al op deze manier wordt gewerkt. De meeste vakken worden daarom in principe vijf studiepunten. We willen een beperkt aantal vakken van tweeënhalf studiepunten toestaan om tegemoet te komen aan deeltijd-docenten en zeer specialistische gebieden.” Vakken van 3 EC’s worden toegestaan tot september 2017.

Een ander opvallend punt is om masterstudenten te verplichten naar het buitenland te gaan. Fransoo: “We vinden het belangrijk dat de TU/e studenten met internationale ervaring aflevert. Het staat opleidingen vrij om te kiezen voor een buitenlandse stage of om vakken te volgen in een ander land. We zullen er in het begin coulant mee omgaan, zeker als een student een goede reden heeft om niet te gaan - bijvoorbeeld als er iets op persoonlijk vlak speelt. Maar niet willen is onvoldoende reden om niet te gaan.” Internationale studenten zijn van de verplichting uitgezonderd, omdat ze al in Nederland buitenlandervaring opdoen. 

Andere belangrijke ingrediënten van de Graduate School zijn meer keuzevrijheid, meer aandacht voor de ontwikkeling van professional skills, de docent als mentor en een betere aansluiting op promotietraject en ontwerpersopleiding.

De invoering van de Graduate School was gisteren ook onderwerp van gesprek tijdens de universiteitsraadvergadering. Met name de buitenlandverplichting en de invoering van vijf studiepunten per vak riep vragen op. Zo wil Groep-één weten of het voor elke opleiding toegevoegde waarde heeft om buitenlandervaring op te doen. Een lid van de personeelsfractie vreest dat studenten de verwachting gaan hebben dat de faculteiten alles gaan regelen, vanwege het verplichte karakter. De Eindhovense Studentenraad vraagt zich af hoe de kwaliteit van de opleidingen wordt gewaarborgd en alle fracties zijn ook bezorgd over de extra werkbelasting. Rector prof.dr.ir Hans van Duijn reageert dat alles nog in de steigers staat en zegt toe dat het onderwerp later uitgebreider wordt besproken. 

De komende tijd wordt verder gewerkt aan de inrichting van de masters. Verder wordt binnen de Graduate School onder meer werk gemaakt van de werving van internationale studenten.

In de Cursor van aanstaande donderdag verschijnt een uitgebreid artikel over de Graduate School.

Deel dit artikel