foto | Bart van Overbeeke

Bachelor Bouwkunde vanaf 2015 in 't Engels

Om de teruglopende instroom van studenten in te dammen en een meer internationale koers te varen, stapt de bachelor van de opleiding Bouwkunde vanaf september 2015 over op Engels als voertaal. Dat principebesluit is eind januari genomen door het faculteitsbestuur.

Met deze switch komt de taalbalans van de majoropleidingen op de TU/e voor het eerst in het voordeel van het Engels te liggen. Momenteel ligt de verhouding Nederlands versus Engelstalig nog op 8-7.

Opleidingsdirecteur Lilian Halsema verwacht dat de omwenteling voor een flinke groei van het aantal buitenlandse studenten zorgt. “Zeker als we daarin ook nog eens actief gaan werven, moet dat aandeel met tien tot twintig procent kunnen stijgen”, hoopt ze. Halsema realiseert zich dat alleen het veranderen van de taal niet genoeg is om het tij te keren. “We gaan ons ook nadrukkelijker internationaal profileren. Er komt meer aandacht voor internationale uitwisseling met buitenlandse universiteiten die een focus hebben op een specifiek onderzoek of design." 

Het docentenkorps is inmiddels over de overgang naar het Engels geïnformeerd. Wie al bezig was om de leerstof om te vormen voor het Bachelor College, is aangeraden om het materiaal gelijk in het Engels te vertalen. Docenten die hulp nodig hebben bij de taalswitch, konden dat bij het bestuur aangeven. De resultaten moeten nog worden verwerkt.

Engels als voertaal, was in 2011 nog taboe op de faculteit Bouwkunde. Althans, bij de toenmalige opleidingsdirecteur Faas Moonen, die in Cursor liet optekenen  juist ‘een negatief effect op de instroom en de complexiteit van de bachelor’ van het Engels te verwachten. Ook sprak hij de vrees uit dat zo’n taalverandering ten koste zou gaan van de aandacht voor ‘lokale en culturele onderwerpen.’

Commissaris Onderwijs Floor Piron van Bouwkunde-studievereniging CHEOPS juicht het taalbesluit van het faculteitsbestuur toe. “Hiermee sluit de opleiding beter aan op de beroepspraktijk.” Ook onder Bouwkunde-studenten zelf is er overwegend enthousiasme. Onlangs gaf 78 procent van een groep eerstejaars studenten Bouwkunde in een enquête aan de opleiding ook te hebben gekozen als de voertaal Engels was geweest.

De populariteitsdip van de opleiding Bouwkunde wordt grotendeels toegeschreven aan de crisis in de bouw en het afgenomen perspectief op werk. Volgens Halsema is de Eindhovense Bouwkunde-opleiding vanwege zijn brede afstudeerpakket overigens behoorlijk crisisbestendig gemaakt.

Deel dit artikel