Kamervragen over beheersing Engels aan TU/e

Engels wordt de voertaal van de TU/e. Maar portiers, secretaresses en beleidsmedewerkers hoeven niet voor hun baan te vrezen als ze die taal slecht beheersen, schrijft minister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer. De SP had er vragen over gesteld.

door

Wetenschappers zullen misschien niet zoveel problemen ervaren als de technische universiteit helemaal op het Engels overstapt. Maar hoe zit het met het ondersteunend personeel? Wat gebeurt er als iemand het gewenste taalniveau niet haalt?

“Ik deel de mening dat dit er niet toe mag leiden dat mensen hun baan verliezen”, antwoordt minister Van Engelshoven op vragen van de Socialistische Partij. “De TU/e heeft laten weten dat dit ook niet het geval zal zijn.”

Geen gedwongen ontslagen dus, maar misschien wel overplaatsing. Of een cursus Engels. De universiteit is volgens de minister van plan om ‘maatwerk’ te leveren en “per medewerker te bezien wat nodig is om de functie uit te kunnen oefenen in de internationale omgeving van de TU/e”.

Beslissing

Dat de voertaal Engels wordt, wil overigens niet zeggen dat alle opleidingen ook Engelstalig moeten zijn. Die beslissing nemen de opleidingen zelf. De onderwijstaal is dus niet altijd de voertaal

Als voorbeeld geeft minister Van Engelshoven de opleiding Biomedische Technologie. “Deze opleiding leidt namelijk op tot banen én vervolgopleidingen waar de beheersing van de Nederlandse taal nodig is.

“Ik onderstreep het belang van nuance in de discussie over Engelstaligheid”, schrijft Van Engelshoven aan de Kamer. Ze werkt momenteel aan haar eigen visie op internationalisering. De overwegingen van de TU/e neemt ze daarbij ook ter harte, zegt ze.

De universiteit wil de overstap naar het Engels maken “vanwege de gewenste internationalisering van het onderwijs” en het streven naar “een inclusieve, internationale gemeenschap”. Bovendien telt de universiteit steeds meer medewerkers die geen Nederlands spreken. Zestig procent van de promovendi is Engelstalig.

Deel dit artikel