‘Betalen’ voor tentamentoegang mag niet

Veel faculteiten doen het, en toch is het niet toegestaan: hogescholen en universiteiten mogen studenten die zich te laat voor een tentamen inschrijven geen boete opleggen.

Een Leidse rechtenstudent moet 225 euro betalen omdat ze zich te laat inschreef voor een aantal toetsen, schreef Spits vanmorgen. Volgens universiteitenvereniging VSNU is dat geoorloofd, maar de Onderwijsinspectie laat desgevraagd weten dat faculteiten hun studenten helemaal geen boetes mogen opleggen.

Opleidingen mogen in het examenreglement wél vastleggen dat de inschrijving voor tentamens of vakken op een bepaald moment sluit, aldus een woordvoerder. Maar geld vragen om studenten alsnog in te schrijven mag dan weer niet. Wie zich te laat inschrijft, heeft pech en mag in principe geen tentamen meer doen.

De Leidse faculteit is overigens niet de enige die werkt met een boetesysteem, het is een wijdverbreide tactiek om studenten aan te sporen zich op tijd in te schrijven. De redenering? Als studenten dat niet doen is er geen peil op te trekken hoeveel er uiteindelijk komen opdagen bij het tentamen.

“Ridicuul” noemt ISO-voorzitter Ruud Nauts die gedachtegang. “Over het algemeen hebben opleidingen een goed inzicht in het aantal studenten.” Maar wat nu als opleidingen afstappen van die geldboete en in plaats daarvan studenten die zich te laat inschrijven gewoon uitsluiten van een tentamen? Zijn die dan niet veel verder van huis? Nauts: “Dat hangt ook van de termijn af. Twee weken voor een tentamen de inschrijving sluiten zou ik aan de vroege kant vinden. Maar in principe is het best logisch dat studenten op tijd moeten zijn. Als er omstandigheden zijn waardoor dat niet is gelukt, kan een opleiding daar alsnog rekening mee houden, zonder een geldboete op te leggen.”

Er zijn instellingen die het anders aanpakken. Zo zijn studenten die zich aan de Universiteit Utrecht inschrijven voor een vak automatisch aangemeld voor het bijbehorende tentamen.  

Deel dit artikel