Ruud Smedts.
door

UR | Bewustwording of bestraffing?

06/02/2014

Iedereen kent het wel: je bent te laat met aanmelden voor een tentamen. Een bezoekje aan de studentadministratie met je liefste puppy eyes is het enige dat rest. Met een beetje mazzel ziet de administratie je foutje door de vingers en schrijven ze je in voor het tentamen. Maar wat voor een student als een klein foutje voelt, kan TU/e-breed tot behoorlijke organisatorische problemen leiden. De indeling van zalen wordt namelijk gedaan aan de hand van aanmeldingen voor de tentamens.

Maar niet alleen voor de tentamens gelden strikte aanmelddeadlines. Ook voor alle vakken van het Bachelor College en een toenemend aantal vakken ‘oude stijl’ gelden strikte aanmelddeadlines. Dit om te zorgen dat de -toch al beperkte- zaalcapaciteit optimaal benut kan worden. Eventueel gebruik van collegezalen in de avonduren kan hierdoor zo veel mogelijk beperkt worden.

Veel studenten zijn echter niet op de hoogte van deze deadlines voor vakken. Waar studenten in het Bachelor College regelmatig herinneringen krijgen voor het aanmelden van vakken, geldt dit nog niet voor studenten ‘oude stijl’. Deze studenten zijn in de veronderstelling dat je je nog prima kunt aanmelden voor een vak in de week van aanvang. Met de groeiende studentenaantallen is deze insteek niet meer mogelijk. Er zal dus een cultuuromslag nodig zijn.

Om deze cultuuromslag te bewerkstelligen en hiermee studenten bewust te maken van het belang van het op tijd inschrijven voor vakken en tentamens, moeten volgens Groep-één studenten beter geïnformeerd worden over wanneer de deadlines zijn, én over de gevolgen. Studenten beter bewust maken van het belang van je op tijd aanmelden voor vakken is ons inziens een betere oplossing dan dreigen met straffen, zoals boetes voor te laat aanmelden zoals bij andere instellingen is gebeurd.

Deel dit artikel