Archieffoto | Bart van Overbeeke

Extra docenten voor vijf faculteiten

De faculteiten Biomedische Technologie (BMT), Wiskunde en Informatica (W&I), Werktuigbouwkunde (W), Technische Natuurkunde (TN) en Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) mogen in 2014 en 2015 alles bij elkaar 25,6 fte extra aan docenten aanstellen. Het College van Bestuur heeft dit vorige week besloten om de verwachte studentengroei op te vangen.

De faculteit BMT mag 7 fte aanstellen voor vier maanden in 2014 en geheel 2015, W&I 3 fte voor diezelfde periode, W mag 4,6 fte aanstellen en bij TN mag 2 fte aan de slag. IE&IS krijgt geld voor 9 fte, maar dat is alleen nog voor de laatste vier maanden van 2014. Voor 2015 wordt hiervoor tussen de 1,5 en 1,9 miljoen vrijgemaakt, laat collegelid mr. Jo van Ham weten.

“We willen de faculteiten helpen om hiermee de periode te overbruggen”, licht Van Ham toe. “We krijgen van het ministerie de studentenaantallen vergoed, maar die voor dit jaar zien we pas terug in 2016. We hebben alle faculteiten beoordeeld en gekeken of ze het gat kunnen opvangen. Bij sommige faculteiten is de groei misschien niet zo groot -bijvoorbeeld bij W&I- maar daar telt het vak calculus dan weer zwaar mee.”

De faculteiten zijn er vrij in om te bepalen of ze voor vaste of tijdelijke aanstellingen gaan en om welke functie het precies gaat. Van Ham: “Wij vergoeden dat in financiële zin. Ze moeten zelf kijken hoe ze dat verdelen. De voorkeur ligt wel bij de aanstelling van universitair docenten. Het gaat erom dat het geld naar onderwijzend personeel gaat.”

Het College zet ook andere manieren in om de verwachte groei op te vangen. Zo komen er waarschijnlijk avondcolleges  en worden de audiovisuele voorzieningen verbeterd.

Deel dit artikel