Betaald parkeren pas in april 2015

Medewerkers krijgen nog drie maanden respijt voordat ze per dag twee euro moeten betalen voor het parkeren op de campus. In eerste instantie zou dat per 1 januari 2015 gaan gebeuren, maar omdat het systeem voor kentekenherkenning nog aanbesteed en getest moet worden, verwacht Dienst Interne Zaken (DIZ) dat het pas eind maart echt mogelijk is.

Martin Boers, hoofd DIZ, legt uit waarom het onmogelijk is om al per 1 januari aanstaande geld te gaan innen voor het parkeren op het terrein. "We gaan werken met een systeem dat ervoor zorgt dat de slagboom automatisch omhoog gaat als het kenteken van een naderende auto wordt herkend. Ook moet dan een bedrag in rekening worden gebracht bij de houder van dat kenteken. Het project wordt deze week opengesteld voor een Europese aanbestedingsronde en begin december moet dan bekend zijn wie het mag uitvoeren."

Boers zegt dat het systeem dan echter nog geïnstalleerd en getest moet worden en dat de verwachting is dat dat zo eind maart 2015 is afgerond. "We willen bijvoorbeeld niet dat de afschrijving van de parkeergelden problemen gaat opleveren bij al bestaande systemen", aldus Boers. Het systeem moet begin april operationeel worden. Volgens Boers is onder meer gekeken naar vergelijkbare systemen die werkzaam bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en bij de RAI in Amsterdam.

Het College van Bestuur liet gisteren in de vergadering met de universiteitsraad nogmaals weten niet van plan te zijn om gratis parkeren voor medewerkers mogelijk te maken in het weekend en op koopavonden. De personeelsfractie PUR en de bonden hadden daar bij de laatste besprekingen over het betaald parkeren nogmaals om gevraagd. Volgens PUR-voorzitter Rianne van Eerd zou het een leuke geste geweest zijn richting medewerkers.

Collegelid Jo van Ham droeg gisteren twee redenen aan om het niet te doen. Enerzijds was hij bang dat er onduidelijkheid zou ontstaan wanneer er dan precies gratis geparkeerd kon worden en daarnaast wees hij op het feit dat bepaalde medewerkers ook nog in het weekend werkzaam zijn op de campus. Los daarvan vond hij dat een parkeerbedrag van twee euro per dag nog altijd aanzienlijk lager was dan wat men in de stad moet betalen.  

Deel dit artikel