Jaime Gomez Rivas.

ERC-subsidie voor Gómez Rivas voor optisch instrument

Jaime Gómez Rivas, hoogleraar Surface Photonics aan de TU/e en groepsleider Surface Photonics bij het Amsterdamse FOM-instituut AMOLF, krijgt een Proof-of-Conceptsubsidie van 150.000 euro van de European Research Council (ERC). Met dit geld gaat hij een ultrasnel optisch instrument ontwikkelen voor onderzoek aan materialen voor zonnecellen en optische elektronica.

Het apparaat zal bestaan uit een zogeheten terahertz nabij-veldmicroscoop en spectrometer in combinatie met een laser om materialen mee te beschijnen. Hiermee kunnen onderzoekers de ultrasnelle reactie meten van materialen als ze worden blootgesteld aan licht. Op basis van dergelijke metingen kunnen nieuwe lichtgevoelige materialen worden ontwikkeld voor nieuwe generaties zonnecellen en hoogfrequente opto-elektronica.

Uniek aan het instrument is dat het zowel heel kleine oppervlakken moet kunnen meten (vierkante micrometers) als relatief grote oppervlakken van vierkante centimeters. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de levensduur van ladingsdragers van extreem kleine (nano)structuren te bepalen, maar ook het lichtgevoelige gedrag van grotere oppervlakken. Eén van de doelen is te onderzoeken waarom bepaalde materialen maar in beperkte mate op licht reageren.

Gómez Rivas gaat het werk uitvoeren bij AMOLF en de TU/e, in samenwerking het Duitse bedrijf Protemics GmbH.

Proof-of-conceptsubsidies van de ERC hebben als doel het gat te dichten tussen onderzoek en het op de markt brengen van onderzoeksresultaten. De subsidie is gericht op de eerste fase op weg naar een commerciële exploitatie van innovaties, met bijvoorbeeld marktonderzoek, het ontwikkelen van een bedrijfsplan en aanknopen van strategische samenwerkingen.

Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel