Vier miljoen euro voor TU/e-onderzoek zelfrijdende auto

Vier miljoen euro voor TU/e-onderzoek zelfrijdende auto

Technologiestichting STW stelt vier miljoen euro beschikbaar voor het onderzoeksprogramma i-CAVE onder leiding van TU/e-hoogleraar Henk Nijmeijer. Het project i-CAVE richt zich op verschillende facetten van de zelfrijdende auto.

i-CAVE (integrated Cooperative Automated VEhicles) kijkt naar alle belangrijke aspecten van de zelfrijdende auto. De deelnemers aan het programma ontwikkelen samen voertuigen die zowel autonoom kunnen rijden, op afgesloten wegen, als coöperatief, op de openbare weg.

De onderzoekers richten zich daarbij ook op de ontwikkeling van de benodigde sensoren, zoals camera’s en radar. Daarnaast wordt gekeken naar logistieke facetten en naar de interactie tussen mens en voertuig.

Deelnemers aan i-CAVE zijn onder andere bedrijven als DAF, NXP en Ford, maar ook partijen als ANWB, TNO, AutomotiveNL, de gemeentes Eindhoven en Helmond en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Behalve de subsidie van STW ontvangt i-CAVE een bijdrage van 2,3 miljoen euro vanuit het bedrijfsleven. 

Het onderzoeksvoorstel valt binnen het financieringsprogramma ‘Perspectief voor de topsectoren’. STW stelt in totaal ruim zestien miljoen euro beschikbaar. Daarnaast investeren tientallen bedrijven in totaal ruim acht miljoen euro. Doel van het programma is om samenwerkingsverbanden te bevorderen tussen de overheid, organisaties en wetenschap die aansluiten bij de topsectoren.

De TU/e is nog bij twee andere gehonoreerde onderzoeksvoorstellen betrokken, namelijk onderzoek naar het terugwinnen van waardevolle stoffen uit afval en het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor de transportsector.

Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel