TU/e is een debatvereniging rijker

Studenten in het Engels leren presenteren, de TU/e internationaal op de kaart zetten, meningvorming stimuleren. De initiatiefnemers van debatvereniging ESDA Chronos (zeven bachelorstudenten van verschillende studies) zien een hoop voordelen aan de komst van hun club. Het eerste grote debatevenement staat gepland op 25 april waarbij TU/e-teams het opnemen tegen teams van andere universiteiten.

Noël Coenraad, student Sustainable Innovation, had het er met enkele studiegenoten over: zou het niet mooi zijn als de TU/e, net als de meeste andere universiteiten, een debatvereniging zou hebben? Zelf was hij op de middelbare school een actief debatteerder en hij wilde er graag aan de TU/e mee verder gaan. Rond dezelfde tijd liep Michael Stolk (Biomedische Technologie) met vergelijkbare ideeën rond en om de belangstelling te peilen, verspreidde hij flyers. Via die flyers kwamen de studenten met elkaar in contact en ze besloten de krachten te bundelen.

Inmiddels hebben ze enkele keren gedebatteerd, een kickoff-evenement staat gepland voor maandag 25 april. De deelname van andere verenigingen daaraan was zo geregeld. Michael: “Op bijna iedere andere universiteit is een debatvereniging en ze waren meteen enthousiast. Ze willen ons ook waar mogelijk helpen.” Tijdens dat evenement wordt onder meer gediscussieerd over militair ingrijpen in het Midden-Oosten, de betaalbaarheid van universitair onderwijs en toekomstige wetten rondom zelfrijdende auto’s.

De studenten stappen op 9 mei naar de Kamer van Koophandel om hun Eindhoven Student Debate Association Chronos officieel op te richten. Eerder ging niet, omdat een van de bestuursleden pas op 8 mei achttien wordt. De vereniging gaat niet voor niets Chronos heten, naar de Griekse god Kronos en het Griekse woord voor tijd. Michael: “Tijd en timing zijn erg belangrijk in het debat. Je wilt niet meteen je belangrijkste argumenten weggeven.”

De studenten gaan iedere maandag debatsessies in de Common Room houden en organiseren nu en dan een workshop. De studenten maken gebruik van verschillende debatstijlen, waaronder dat van ‘British parliamentary’, maar ook zal er informele discussie plaatsvinden. Michael: “Je hebt ook nog het model 'United Nations' en dat is een geschikter format voor wereldwijde uitwisseling met andere universiteiten. Maar dat is ook aan meer regels gebonden.” De discussie-onderwerpen kunnen politiek getint zijn, maar er zal ook veel gedebatteerd worden over TU/e-specifieke zaken, zo benadrukken de initiatiefnemers.

De twee studenten zien grote voordelen aan de komst van een debatvereniging. Michael: “We houden de debatten in het Engels. Studenten leren op deze manier in het Engels presenteren; dat komt ze ook later van pas. We hopen groots bij te dragen aan de internationale herkenning van de TU/e, aangezien wij bij debattoernooien in andere landen het visitekaartje van de universiteit zullen zijn.”

Voorlopig hebben de studenten aan de ruimte in de Common Room genoeg en hebben ze niet veel financiële middelen nodig. Noël: “Daar kan wel verandering in komen als we in het buitenland aan debatevenementen gaan meedoen.”

Belangstellende studenten en medewerkers kunnen contact opnemen via debat.studenten@tue.nl. Meer informatie vind je ook op Facebook. 

Op de foto de bestuursleden, van links naar rechts : Roland Walles (Sustainable Innovation), Avinash Nayak (Electrical Engineering), Wayan Traversat (Software Science), Michael Stolk (Biomedical Engineering), Noël Coenraad (Sustainable Innovation), Hugo Bezombes (Sustainable Innovation), Geert Vergoossen (Sustainable Innovation). 

Deel dit artikel