TU/e verliest koppositie Masters aan Twente

TU/e verliest koppositie Masters aan Twente

Voor het eerst in zes jaar tijd prijkt de TU/e niet bovenaan de lijst van beste technische universiteiten voor masteropleidingen. Twente neemt de eerste plek in. Medical Engineering en Chemical Engineering behouden hun predikaat ‘topopleiding’ als beste masteropleiding in Nederland.

Eindhoven krijgt dit jaar een tegenvallende totaalscore (61) in vergelijking met 2015. Vorig jaar kwam de TU/e nog als tweede uit de bus in de lijst van voltijdsmasters voor Nederlandse universiteiten, met een totaalscore van 64,5. De TU/e moet het dit jaar doen met een gedeelde zesde plaats. Net als vorig jaar komt Wageningen University (WUR) als beste naar voren. Alleen de TIAS Business School doet het als kleine particuliere universiteit nog iets beter.

De Keuzegids Masters 2016 is samengesteld door een onafhankelijke redactie van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie in Leiden. De gids bevat een systematische kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger onderwijs. De cijfers in het onderzoek naar masteropleidingen zijn voor zeventig procent gebaseerd op de mening van studenten. Het gaat hier om de Nationale Studentenenquête 2013 t/m 2015, de landelijke enquête onder studenten in het hoger onderwijs. Voor de overige dertig procent zijn de cijfers gebaseerd op oordelen van de NVAO, de landelijke keuringsinstantie voor het hoger onderwijs.

Rector Frank Baaijens van de TU/e is niet helemaal verrast door de resultaten. Uit een eigen analyse door de universiteit bleek enkele maanden geleden al dat Eindhoven het relatief minder deed dan voorheen. Baaijens wijt de mindere resultaten aan een aantal factoren. Hij wijst onder meer op de fors gestegen studentenaantallen op de campus, terwijl de beschikbare ruimte en de faciliteiten aan de TU/e niet meegroeien. Het Hoofdgebouw (straks Atlas) staat tot 2018 in de steigers. Hij ziet de resultaten als een extra prikkel om de focus op excellentie te blijven leggen, ook in veranderende omstandigheden.

Baaijens wijst ook op de onderwijsvernieuwing aan de TU/e. Juist dit academisch jaar heeft de universiteit de masteropleidingen voor het eerst sinds lange tijd opnieuw ingericht, wat nog niet zichtbaar is in de Keuzegids van dit jaar. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in de arbeidsmarktvoorbereiding van studenten en informatiesystemen die het onderwijs ondersteunen. Baaijens verwacht dat met de herinrichting belangrijke knelpunten zijn aangepakt en dat dit komende jaren geleidelijk ook zichtbaar zal worden in de resultaten in de Keuzegids. “De TU Eindhoven blijft zich onverminderd inzetten voor topkwaliteit van haar onderwijs en onderzoek”.

De Keuzegids is een onafhankelijke gids die alle erkende opleidingen in Nederland beschrijft en beoordeelt. Deze verschijnt jaarlijks in vijf edities van mbo tot en met masters. De cijfers zijn een samenvatting in één totaalscore tussen de 20 en 100 punten. Daarbij wordt naar verschillende criteria gekeken. Het onderwijsprogramma (inclusief toetsing) moet genoeg ‘niveau’ en samenhang hebben en studenten hebben voldoende zinvolle contacturen met hun docenten. Daarnaast is er genoeg aandacht voor wetenschappelijke vorming en toepassingsgerichte kennis en vaardigheden. Verder moet een opleiding heldere regels hanteren en passende faciliteiten bieden – van onderwijsruimtes tot digitale leeromgeving.

Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel