Het protest in Wageningen.

Wageningse studenten protesteren tegen avondcolleges

Wageningen Universiteit kampt met groeistuipen. Een van de maatregelen om de toegenomen drukte het hoofd te bieden is een proef met de invoering van avondcolleges. Tot ongenoegen van een deel van de studenten.

Onder aanvoering van De Nieuwe Universiteit Wageningen demonstreerden gisteren een paar honderd studenten tegen de avondcolleges. Ze zijn bang dat hun bijbanen en het studentenleven daaronder zullen lijden.

Vorige week probeerde de Wageningse rector Arthur Mol de studenten er nog van te overtuigen dat investeringen in afstandsonderwijs en het beter benutten van bestaande gebouwen onvoldoende effect zouden hebben.  Zonder de invoering van avondcolleges zou de onstuimige groei van het aantal studenten niet op te vangen zijn.

Maar het eerder aangekondigde protest ging gewoon door. Masterstudent en organisator Aart-Jan van de Glind vindt dat het bestuur van de universiteit te afwachtend is geweest. “Het aantal eerstejaars is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld tien procent gegroeid. De universiteit heeft in de tussentijd veel te weinig in gebouwen en extra personeel geïnvesteerd.” Ook vindt hij het vreemd dat de universiteit haar oude gebouwen in Wageningen niet beter benut: “Kennelijk zijn die niet representatief genoeg.”

“Nonsens”, reageert woordvoerder Simon Vink van de universiteit. “Een deel van de oude gebouwen is nu nog in gebruik en dat blijft zo als het nodig is. Voor één gebouw krijgen we geen vergunning meer, en het zou tientallen miljoenen kosten om het weer geschikt te maken. Dat doen we dus liever niet.”

Een duur nieuw gebouw neerzetten is volgens hem evenmin een optie: “We hebben twee splinternieuwe gebouwen. Voor je een derde in gebruik kunt nemen ben je zes jaar verder, dus daar hebben we nu evenmin iets aan. Bovendien is de vraag of je al die ruimte in de toekomst wel nodig hebt. Er gebeurt van alles op het gebied van afstandsonderwijs. Het is moeilijk te voorspellen of bijvoorbeeld de internationale masterstudenten nog wel allemaal naar Wageningen blijven komen als ze straks ook moocs kunnen volgen.”

Vink wijst verder op de vele researchinstituten in Wageningen: “Misschien kunnen we op termijn ook wat van hun gebouwen voor onderwijs gebruiken.” De studenten hoeven zich geen zorgen te maken dat ze straks elke avond les krijgen, benadrukt hij. “Het zal eerder incidenteel zijn.”

Ook de TU/e is sinds februari - het begin van het derde kwartiel- overgestapt op avondcolleges. Dat ging om vijf vakken tijdens het negende en tiende uur, een periode die valt tussen 18.45 en 20.30 uur. Het komend collegejaar zijn het waarschijnlijk dertig vakken. Afgesproken is dat er voor eerstejaars geen avond-colleges worden ingeroosterd. Ook de vrijdagavond blijft vrij van colleges.

Deel dit artikel