Avondcolleges? Zo bijzonder is dat niet

Avondcolleges? Zo bijzonder is dat niet

In Wageningen protesteerden ze ertegen, maar voor veel Nederlandse studenten is het doodgewoon om af en toe een college of werkgroep in de avonduren te volgen. Ook aan de TU/e wordt sinds ruim een jaar in de avonduren college gegeven - en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen, stelt Patrick Groothuis, directeur van het Onderwijs en Studenten Service Centrum.

Het bestuur van Wageningen University ziet er vanaf om het onderwijsrooster tot negen uur ‘s avonds te laten doorlopen. De avondcolleges zijn nodig omdat er overdag weinig ruimte is in de collegezalen van de snel groeiende universiteit.

Het plan leidde in mei vorig jaar tot protesten van Wageningse studenten: hun bijbaantjes en sportactiviteiten zouden in het gedrang komen. Het bestuur bleek gevoelig voor de kritiek, en kwam met een nieuw voorstel: daarin duren de laatste colleges tot zeven uur ‘s avonds, en beginnen de colleges ’s morgens om 08.20 in plaats van 08.30 uur.

Ook aan de TU/e stond niet iedereen te juichen toen het College van Bestuur eind 2015 zijn plannen ontvouwde. Sinds februari 2016 is sprake van 'een beperkte invoering' van avondcolleges, laat woordvoerster Charlotte van den Heuvel weten. Deze worden indien nodig ingeroosterd in het negende en tiende uur, tussen 18.15 en 20.00 uur. Eerstejaars bachelorstudenten zijn gevrijwaard van avondcolleges.

Volgens Patrick Groothuis, directeur van het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) verschilt het aantal avondcolleges per kwartiel; met name in het eerste en tweede kwartiel is sprake van avondonderwijs voor (delen van) bepaalde vakken, zegt hij.  

Groothuis wijst erop dat het aantal studenten aan de TU/e de komende jaren alleen maar verder zal toenemen, “terwijl de middelen vanuit de rijksbegroting hierop achterblijven”. Het avondonderwijs zal daarom worden voortgezet, zo zegt hij, “en ook toenemen”. De mate waarín wordt volgens de STU-directeur momenteel uitgewerkt in “verschillende scenario’s” waarover hij op dit moment inhoudelijk nog niet zoveel kan zeggen.

Rondgang 

Uit een rondgang langs acht andere universiteiten en dertien hogescholen blijkt dat bij meer dan de helft van de instellingen voltijdstudenten af en toe in de avonduren les hebben. Bij deeltijdstudenten komt dat vaker voor. Die hebben gewoonlijk een baan, waardoor zij overdag geen lessen kunnen volgen. Bij de Hogeschool van Amsterdam loopt het rooster voor deeltijders tot uiterlijk tien uur, net als bij Fontys Hogescholen.

Voltijdstudenten kunnen bij veel instellingen af en toe een college in de vroege avonduren verwachten. De Haagse Hogeschool probeert dit zoveel mogelijk te vermijden, maar “incidenteel” komt het voor dat voltijdstudenten ‘s avonds college lopen.

Ook de Erasmus Universiteit probeert in principe geen colleges in te plannen na vijf uur, maar dat lukt niet altijd: “We willen alle opleidingen graag een goede zaal geven”, zegt een woordvoerder. Daarom lopen sommige colleges tot zeven uur ‘s avonds door. Tot protesten van studenten leidt dat niet.

Praktisch

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden studenten incidenteel in de avond ingeroosterd, laat een woordvoerder weten. “Uit praktische overwegingen kunnen lessen die niet ergens anders kunnen plaatsvinden, zoals practica in laboratoria, in de avond vallen.” Later dan kwart over negen wordt het volgens hem niet.

Om studenten van verschillende opleidingen mee te kunnen laten doen aan keuzevakken, worden bij de Universiteit van Amsterdam soms ook reguliere colleges in de avond gepland. Als dat nodig is ook na zeven uur.

Deel dit artikel