Nog altijd groen licht voor koppeling Canvas en Osiris

Nog altijd groen licht voor koppeling Canvas en Osiris

Tom Abel, de Chief Information Officer van de TU/e, leeft met een gezonde spanning toe naar maandag 13 maart. Op die dag worden Canvas, het nieuwe learning management systeem dat deze week al in gebruik werd genomen, en het studenteninformatiesysteem Osiris aan elkaar gekoppeld. Tevens gaan nog drie andere systemen live. Abel: “Het is een majeure operatie en alle lichten staan nog steeds op groen.”

Canvas en Osiris vervangen straks het sterk verouderde OWIS en Studyweb. En ja, ook voor Tom Abel is de dag waarop beide systemen aan elkaar gekoppeld worden, met afstand het spannendste moment in zijn vierjarige carrière aan de TU/e.

“Het laatste wat je wil, is dat je de universiteit hiermee in de problemen brengt. Maar aan de invoering van deze twee systemen en de drie andere die op 13 maart live gaan, is enorm veel voorbereiding voorafgegaan. Al sinds september lopen er pilots met grote groepen docenten en studenten, we hebben een gedegen communicatieplan klaarliggen en er staan op 13 maart tientallen mensen klaar om bij te springen mochten zich problemen voordoen.”

Volgens Abel komt er met de invoering van Canvas en Osiris een einde aan alle problemen die het oude OASE regelmatig veroorzaakte. “Maar het gaat ook de communicatie tussen docent en student verbeteren. Je hoeft ook niet meer voor elk systeem apart in te loggen; met één keer inloggen heb je direct toegang tot alle systemen.” 

Hij vervolgt: “Naast Canvas en Osiris gaat op 13 maart ook nog de Planapp live en voor iedereen komt er een persoonlijk rooster: MyTimetable. Tevens krijgen studenten en docenten op die dag toegang tot een persoonlijk portaal, waarop alles terug te vinden is wat van belang is voor je werk of studie.”

Uniformiteit

In de loop van 2017 volgen er volgens CIO Abel nog enkele toevoegingen, zoals een aanmeldfunctionaliteit en een zaakmodule die betrekking heeft op alles dat met examens te maken heeft. Collegelid Jo van Ham is er trots op dat de TU/e in Europa de eerste universiteit was die april vorig jaar voor Canvas koos. “In Nederland hebben inmiddels ook de VU, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente besloten om ermee te gaan werken.” De UT maakte eind januari bekend dat men hoopt er medio 2018 mee aan de slag te kunnen gaan.

Alex Dings, student Software Science en deelnemer aan het gebruikerspanel, is nog altijd enthousiast over de mogelijkheden die Canvas biedt. “Er zitten meer mogelijkheden in dan je op het eerste oog ziet. Het wordt straks wel belangrijk dat docenten het ook op een uniforme manier gaan gebruiken. Als de ene docent opdrachten netjes invoert op de voorgeschreven manier en een ander plaatst enkel een pdf’je, kan dat voor verwarring zorgen bij studenten.”

Abel zegt in aanvulling daarop dat nazorg en monitoren na de invoering belangrijke taken van zijn team blijven. “Overleg met de gebruikersgroepen, studenten en docenten, blijft ook na 13 maart van belang om ervoor te zorgen dat we het systeem ook voor de toekomstige generaties op de juiste en meest optimale manier gebruiken.”

Hij verwacht dat de TU/e met deze twee systemen weer voor jaren vooruit kan. “Osiris heeft een afschrijftijd van zo’n zes tot tien jaar en voor Canvas ligt dat op circa vier jaar.”

Deel dit artikel