TU/e wil 12-uurs-rooster invoeren

CvB wil 12-uurs-rooster invoeren

Het College van Bestuur zou met ingang van het derde kwartiel van komend collegejaar een 12-uurs-rooster willen invoeren. De sterke groei van het aantal studenten maakt dit volgens rector Frank Baaijens noodzakelijk. “Met het huidige 10-uurs-rooster kunnen we niet meer uit de voeten”, liet Baaijens de universiteitsraad maandagmiddag weten. De komende weken wordt het onderwerp binnen de diverse gremia besproken.

Rector Frank Baaijens had het 12-uurs-rooster eigenlijk het liefst al direct aan het begin van het nieuwe collegejaar willen invoeren, maar zei dat dat vanwege organisatorische redenen niet haalbaar is. "We gaan er de komende weken nog met alle betrokken gremia voor om tafel en faculteiten en diensten moeten ook de mogelijkheid krijgen zich hier goed op voor te bereiden”, aldus Baaijens. “Voor het derde kwartiel van het collegejaar 2017-2018 moet invoering wel te doen zijn.”

Baaijens mikt uiterlijk op september om er de eindbeslissing over te nemen. Als de beslissing dan nog niet gevallen is, is invoering in het derde kwartiel volgens hem nagenoeg onmogelijk.

Volgens de rector wordt op dit moment gekeken naar een aantal varianten voor de invulling van het 12-uurs-rooster. Globaal zullen de begin- en de eindtijd van een collegedag daarbij vallen tussen 8.30 uur en 19.00 uur. Baaijens zei gisteren in de vergadering met de U-raad dat die varianten zo snel mogelijk zullen worden voorgelegd aan de raadsleden. In de laatste vergadering van de U-raad voor de zomervakantie op 19 juni kan het dan nog op de agenda worden geplaatst.

Begin april werd aan de Wageningen University, die ook worstelt met een sterke studentengroei, het 12-uurs-rooster ook als alternatief aangedragen door het bestuur. In die nieuwe opzet wordt de lestijd teruggebracht van 45 naar 40 minuten en vallen de 12 lesblokken tussen 8.20 uur en 19.00 uur. De pauzes na twee lesblokken worden ingekort van vijftien naar tien minuten.

Middagpauze

Neeltje Voesenek, lid van studentenfractie Groep-één, wil op dit moment nog niet veel kwijt over het standpunt van Groep-één over deze kwestie. "Wel kan ik zeggen dat we hopen we dat de middagpauze, die nu nog vijf kwartier is, straks niet wordt teruggesnoeid tot een half uurtje. We vinden het belangrijk dat studenten voldoende tijd houden voor extracurriculaire activiteiten."

Volgens Voesenek is het 12-uurs-rooster een onderwerp waar vooral door rector Baaijens persoonlijk aan gewerkt is. "Binnen de U-raadscommissie die zich bezighoudt met het Bachelor College en waar Baaijens geen deel van uitmaakt, wordt ook naar het rooster gekeken - maar we waren niet op de hoogte dat de rector dit voornemen in de vergadering zou aankondigen. We willen hier zo snel mogelijk een informeel overleg over hebben met het CvB. Ik verwacht dat dit begin juni gaat plaatsvinden."

Boudewijn van Dongen, voorzitter van personeelsfractie PUR, kan op dit moment nog geen commentaar geven op het voornemen: "De leden van de U-raad hoorden gisteren ook voor het eerst van dit voornemen, dus we moeten er binnen de fractie nog over praten."

Deel dit artikel