Alexander Schoonderwoerd | Lid ESR
door

UR | De tijd zal het leren

16/06/2017

Enkele weken terug verscheen op de site van Cursor een nieuwsbericht dat veel stof deed opwaaien. Het College van Bestuur wil in het derde kwartiel van komend collegejaar het collegerooster compleet omgooien: van een 10-uurs rooster naar een 12-uurs rooster. Bam! Deze mededeling bracht onder de studenten veel ongerustheid teweeg.

Hoewel de leden van de universiteitsraad al eerder op de hoogte waren van deze mogelijke aanpassing, kwam dit bericht ook voor de leden van de Eindhovense Studentenraad (ESR) als een donderslag bij heldere hemel. Maar hoe zit het nou precies? Waar komt dit voornemen tot verandering vandaan?

Als universiteit mogen we trots zijn op de groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Ook komend collegejaar ziet het ernaar uit dat het aantal eerstejaars bachelorstudenten weer gaat toenemen met ruim zeven procent. Helaas loopt de universiteit steeds vaker tegen de keerzijde van deze groei aan.

Zo zijn projectgroepen de afgelopen jaren groter geworden en is er inmiddels een structureel tekort aan wetenschappelijk personeel ontstaan. Het College van Bestuur heeft daarom de afgelopen jaren al noodgedwongen een aantal maatregelen genomen, zoals de invoering van avondcolleges en de aankomende decentrale selectie voor een viertal opleidingen.

Bijkomend gevolg is dat zelfs met volledige inzet van alle avondcolleges, onze grote collegezalen binnen twee jaar tijd voor meer dan honderd procent bezet zullen zijn als we doorgaan op dezelfde manier. Momenteel hebben wij op de TU/e een 10-uurs rooster: de dag begint om kwart voor negen ‘s morgens en eindigt om acht uur ‘s avonds.

Elk ‘college-uur’ duurt hierbij vijfenveertig minuten; met vijftien minuten pauze tussen de colleges. Wanneer we een 12-uurs rooster zouden invoeren en de twee extra uren daar klakkeloos achteraan zouden plakken, is de dag pas om tien uur ‘s avonds afgelopen. Daar zitten wij als studenten en evenzeer de docenten zeker niet op te wachten.

Diverse scenario’s

Het College van Bestuur heeft inmiddels diverse scenario’s uitgewerkt, waarbij verschillende maatregelen worden genomen om eerder in de avond klaar te zijn. Hierbij kan worden gedacht aan: eerder beginnen op de dag, het kwartier pauze tussen twee college-uren verwijderen, de grote pauze en/of avondpauze substantieel inkorten.

Op deze manier zou uiteindelijk een eindtijd van zeven uur 's avonds gerealiseerd kunnen worden. Maar ook deze aanpassingen hebben nadelen. Het afschaffen van de middagpauze is zeer onwenselijk voor alle extra curriculaire activiteiten. In deze vrije uurtjes vinden vaak vergaderingen of lezingen plaats. Daarnaast komt de productiviteit en concentratie van de student onder druk te staan wanneer hij/zij anderhalf uur lang aan één stuk door een college moet volgen.

Het inkorten of wegnemen van de avondpauze heeft ook een schaduwzijde. Zitten studenten straks te wachten op het gratis geknars van hun hongerige buurman, die een Mexicaanse maaltijdsalade naar binnen aan het werken is?

Onmogelijke opgave

Het blijkt een moeilijke zaak. Moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. De verschillende opties die afgelopen weken door verschillende partijen zijn geopperd, zijn onuitputtelijk. Bij elke mogelijke oplossing zijn er wel één of meerdere partijen die er nadelen bij ondervinden. Het lijkt daarom ook een onmogelijke opgave om met de uiteindelijke beslissing iedereen gelukkig te maken.

Wij gaan er dan ook vanuit dat het nieuwe rooster niet al in het derde kwartiel van komend collegejaar, maar pas ná de zomer van 2018 zal worden ingevoerd. Wij hopen dan ook dat het CvB de komende periode alle betrokkenen partijen actief bij het beslissingsproces betrekt; iets waar gelukkig al een start mee is gemaakt. Wij rekenen op een open gesprek, waarbij alle mogelijke opties goed worden bekeken.

Deel dit artikel