Flux, het gezamenlijke onderkomen van Electrical Engineering en Technische Natuurkunde. Foto | Bart van Overbeeke

Technische Natuurkunde wacht stevige reorganisatie

De faculteit Technische Natuurkunde moet flink gaan bezuinigen: een miljoen euro op een totale jaarbegroting van negen miljoen. Vorige week woensdag maakte decaan Gerrit Kroesen dat bekend bij een bijeenkomst voor de medewerkers. De conceptversie van het reorganisatieplan moet er eind november liggen en volgens Kroesen zijn gedwongen ontslagen niet uit te sluiten. De faculteitsraad praat vandaag met het bestuur.

Aan het begin van dit kalenderjaar leek het er volgens Kroesen nog op dat de faculteit in 2018 weer zou opkrabbelen, “maar dat bleek enkele weken terug na het doorrekenen van de cijfers toch niet het geval. We stevenen in 2018 af op een tekort van bijna een miljoen euro - om de faculteit toekomstbestendig te houden, is het onvermijdelijk om te gaan reorganiseren.”

De belangrijkste oorzaken voor het tekort zijn volgens Kroesen terug te voeren op de nog altijd doorwerkende effecten van het wegvallen van de FES-gelden (aardgasbaten die in onderzoek werden gestoken) en het onvermogen om de daardoor gevallen gaten op te vullen. De groei van het aantal eerstejaars bij TN en de inkomsten die daaruit komen, vangen de daardoor ontstane tekorten onvoldoende op, aldus Kroesen.

“Op jaarbasis hebben we het aantal promoties met een kwart zien teruglopen van veertig naar dertig per jaar”, zegt de decaan. “De Impuls-regeling, die op dat gebied samenwerking met het bedrijfsleven stimuleert en waar veel faculteiten baat bij hebben gehad, werkt voor ons niet. Het heeft ons slechts een handvol extra promotieplaatsen opgeleverd. Feit is dat we minder een engineering faculteit zijn dan bijvoorbeeld Electrical Engineering of Werktuigbouwkunde, waar die regeling wel een succes is.”

“De grootste tekorten ontstaan op dit moment bij drie groepen binnen de faculteit en het zijn ook deze groepen waar straks de hardste beslissingen genomen moeten worden”, zegt Kroesen. Welke groepen dit zijn, wil hij nu nog niet zeggen. “Daarnaast zoeken we naar bezuinigingsmaatregelen binnen het faculteitsbureau en onder de groep secretaresses en ondersteunend technisch personeel."

Solidariteit

Kroesen noemt de toespraak die hij woensdag voor de medewerkers moest houden “een van de moeilijkste van mijn leven. Maar er moet nu echt gereorganiseerd worden, want anders komt ook de solidariteit, die aan deze faculteit heel sterk is, onder druk te staan”.

Komende week spreekt het faculteitsbestuur met de faculteitsraad en de bonden. Eind november wil het bestuur de conceptversie van het reorganisatieplan presenteren. Kroesen: “Begin 2018 moet duidelijk zijn voor welke mensen deze reorganisatie de meeste impact gaat hebben. Dat worden ongetwijfeld pittige gesprekken met de voorzitters van de drie verlieslijdende groepen. Gedwongen ontslagen zijn, gezien de hoogte van het te bezuinigen bedrag, niet uit te sluiten.”

De faculteitsraad laat bij monde van Reinoud Lavrijsen, universitair docent bij de groep Physics of Nanostructures, weten niet blij te zijn dat door het bestuur nu al is aangekondigd dat de pijn vooral bij drie groepen gevoeld zal worden.

Lavrijsen: “We vinden het zeer voorbarig dat er nu al piketpaaltjes worden geslagen en dat er enkel naar de cijfers wordt gekeken. Ook de faculteitsraad onderkent de noodzaak tot reorganiseren, maar we willen daar vandaag met het bestuur wel een open discussie over kunnen voeren, met voldoende bewegingsruimte. Dus niet enkel kijken naar de cijfers, maar ook naar wat strategisch gezien op de lange termijn de beste oplossing voor de faculteit is.”

Kroesen verwacht dat de reorganisatie in september 2018 is afgerond, “maar in de tussentijd zullen we ons ook goed moeten gaan beraden op de vraag hoe we meer middelen kunnen gaan verwerven uit de derde geldstroom, uit onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven”.

Deel dit artikel via je socials