Faculteitsraad TN mist de strategie in het reorganisatieplan

Drie van de twaalf groepen bij de faculteit Technische Natuurkunde moeten samen met de groep Algemeen de één miljoen euro opbrengen die het bestuur wil besparen op de begroting. Decaan Gerrit Kroesen bespeurt bij deze vier groepen “een aanzienlijk constructievere opstelling” dan toen twee maanden terug de reorganisatie werd aangekondigd. De faculteitsraad mist in het plan echter duidelijke strategische afwegingen.

De capaciteitsgroep Physics of Nanostructures (FNA), die geleid wordt door hoogleraar Bert Koopmans, beleefde afgelopen dinsdag “de minst gezellige kerstviering ooit”, vertelt Reinoud Lavrijsen, universitair docent bij FNA en lid van de faculteitsraad van TN. “Er werd door de medewerkers vooral gemord over de op handen zijnde reorganisatie en de onvrede daarover werd soms ook hardop geuit. Niet prettig voor de studenten en promovendi.”

Begrijpelijk is die opborrelde woede wel, aldus Lavrijsen. De groep FNA kreeg van het bestuur de mededeling dat hen een bezuiniging van drie ton te wachten staat, op een jaarbegroting van zeven ton. In het reorganisatieplan bevestigt het bestuur de relevantie van de groep en de kwaliteit van het onderzoek, ‘maar de financiële situatie maakt het nodig de formatie af te slanken’. Dit jaar komt FNA uit op een verlies van 284.000 euro en dat zou in 2018 oplopen tot 416.000 euro.

Lavrijsen: “Bij dit soort beslissingen plaatst de faculteitsraad kanttekeningen. Ook wij onderkennen dat er een groot financieel probleem is, maar op dit moment wordt alleen maar naar geld gekeken. De raad mist van het bestuur een duidelijke strategische toekomstvisie voor het onderzoek.”

Andere snelheid

Volgens decaan Kroesen wordt ook daar aan gewerkt, maar heeft dat traject een andere snelheid dan de reorganisatie. Kroesen: “Als we eerst aan de slag gaan met het opstellen van onze toekomststrategie en wachten met ingrijpen, is de faculteit eind 2018 failliet.”

Voor het komend jaar verwacht het bestuur een tekort van zes ton, en bovendien bevat de begroting nog bijna twee miljoen aan incidentele middelen, zoals van het College van Bestuur en het Sectorplan Natuur-en Scheikunde. “Daarom zijn we gedwongen om nu te bezuinigingen”, aldus de decaan. We moeten veel onafhankelijker worden van de toekenning van incidentele middelen. Tevens moeten diverse groepen ervoor zorgen dat hun inkomsten uit de tweede en derde geldstroom omhoog gaan. Nu lukt maar enkele groepen dat.”

Een iets kleinere bezuiniging van twee ton moet van komen van de groep MTPM, twee jaar geleden ontstaan uit een fusie van de groep Mesoscopic Transport Phenomena (MTP) met de groep Transport in Permeable Media (TPM). Het bestuur constateert dat die fusie nagenoeg geen synergie heeft opgeleverd en het tekort voor 2018 is geraamd op een half miljoen. De groep MTP wordt door het bestuur omscheven als ‘qua bezetting niet langer levensvatbaar’ en zal worden opgeheven. Vanaf september 2018 resteren dan alleen nog de formatieplaatsen van de groep TPM.

Eenzelfde bezuiniging van twee ton wordt ook verlangd van de PDEng-opleidingen die onder TN vallen. Met name de ontwerpersopleiding Design and Technology of Instrumentation (DTI) maakt jaarlijks een fors verlies. Volgens Kroesen gaat gekeken worden of er kan worden samengewerkt met de ontwerpersopleiding DEES van Electrical Engineering. Ook in de groep Algemeen zal voor twee ton bezuinigd moeten worden, onder meer door te snijden in de overheadkosten.

Bittere pil

Kroesen begrijpt dat voor de betrokken groepen de boodschap een bittere pil is, maar hij hoopt dat er op constructieve wijze toegewerkt kan worden naar een Personeelsplan, waar dan in maart met de faculteitsraad en bonden over gesproken kan worden. “In mei moet dat plan definitief worden vastgesteld.”

Sander Nijdam, de vertrekkend voorzitter van de FR, vindt het zeer vervelend dat sommige groepen nu in mineur zijn, terwijl andere groepen binnen TN opgelucht zijn dat zij niet geraakt worden. Ook maakt hij zich zorgen of op deze manier het fundamenteel onderzoek niet uit de faculteit verdwijnt, “terwijl daar geen brede discussie over heeft plaatsgevonden”. Lavrijsen vult aan: “Ik chargeer het nu een beetje: maar wil deze faculteit straks verder als een soort veredeld TNO, dat alleen nog maar in samenwerking met het bedrijfsleven onderzoek kan uitvoeren?”

Deel dit artikel