TU/e wil duurzame basis voor mensen met arbeidsbeperking

TU/e wil duurzame basis voor mensen met arbeidsbeperking

De TU/e moet binnen zes jaar in totaal 79 banen hebben ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn dat er tien. De universiteit zegt haar best te doen om de door de minister gestelde doelstelling te halen, maar wil daarbij bovenal niet overhaast te werk gaan; het creëren van een goede basis en voldoende draagvlak staat voorop.

Nederlandse universiteiten moeten uiterlijk in 2025 - maar de richtdatum ligt twee jaar eerder - ruim twaalfhonderd mensen met een zogenoemde arbeidsbeperking aan een baan hebben geholpen, zo is afgesproken in het Sociaal Akkoord. Als werkgevers het quotumpercentage niet halen, krijgen ze vanaf 2018 een boete per niet-ingevulde positie.

Tineke van den Bosch van TU/e’s Dienst Personeel en Organisatie (DPO) juicht het toe dat bedrijven en instellingen worden aangespoord deze groep op de arbeidsmarkt in huis te halen. Volgens haar brengen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe competenties met zich mee, die een verrijking kunnen zijn voor afdelingen of teams. “Iemand in het autistisch spectrum kan zich bijvoorbeeld vaak heel goed op iets focussen, wat in bepaalde functies heel belangrijk kan zijn.” Bovendien, zo zegt ze, vormt een organisatie daarmee een betere afspiegeling van de samenleving.

Op dit moment heeft de TU/e acht mensen in dienst volgens de richtlijnen van de Participatiewet, zowel bij faculteiten als diensten. Samen vervullen ze tien banen die elk gelijk staan aan 25,5 uur per week. Maar dat moeten er de komende jaren absoluut méér worden, zegt Van den Bosch.

Het aantal van 79 banen voor 2023 wil de TU/e volgens haar dan ook “zeker halen”. Of de universiteit in 2018 al kan voldoen aan de gevraagde 39,3 banen voor dát jaar, is echter maar de vraag. “Het creëren van goede randvoorwaarden krijgt in 2018 prioriteit ten opzichte van het verplicht in te vullen aantal opgelegde banen; daarna gaan we alsnog inlopen.”

Zorgvuldigheid en het creëren van een degelijke, duurzame basis staan wat Van den Bosch betreft voorop. Want: “Om het traject voor de langere termijn succesvol te maken, zijn een goede communicatie binnen een groep en een goede begeleiding van de nieuwe medewerker erg belangrijk. Uit de praktijk blijkt dat het daar nog wel eens fout kan lopen, zeker met de werkdruk die er al is”.

"Iemands werk moet er wel toe dóen"

Om passende banen te kunnen aanbieden wil de TU/e eerst, nog dit jaar startend en in afstemming met UWV, tot een uitvoerige functieanalyse komen. Dat betekent vooral dat uiteenlopende elementaire werkzaamheden binnen takenpakketten in kaart worden gebracht: “Taken waarvoor je wellicht niet zoveel kennis nodig hebt om ze te kunnen oppakken, en waarmee anderen kunnen worden ontlast en zich meer op hun primaire proces kunnen richten. Je kunt ook zeggen: ‘We zetten hier iemand neer die de borden gaat schoonmaken’, maar iemands werk moet er wel toe dóen. Iemand moet duurzaam iets kunnen toevoegen”.

Van den Bosch noemt het een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de TU/e om deze doelgroep mede aan werk te helpen. “Ik zou er in dat kader zelfs voor willen pleiten om de TU/e-slogan 'Where innovation starts and people matter' te veranderen in 'Where innovation starts and all people matter'.”

Deel dit artikel