Bachelorstudenten aangesproken op kwetsende appgroep

Het College van Bestuur van de TU/e heeft enkele weken terug een stevige waarschuwing afgegeven aan een groep bachelorstudenten die in een besloten WhatsApp-groep kwetsende en beledigende teksten en cartoons uitwisselden. De zaak kwam aan het licht nadat enkele medestudenten geklaagd hadden bij een studiebegeleider. De groep is inmiddels opgedoekt en bij herhaling zal de universiteit onderzoeken of aangifte gedaan kan worden.

In deze kwestie is volgens een persverklaring van het College van Bestuur gehandeld volgens het gangbare proces in dergelijke zaken. Bestuursvoorlichter Barend Pelgrim vertelt dat een speciale hoorcommissie “vaderlijk” en “zeer indringend” heeft gesproken met de als beheerder optredende studenten van deze besloten WhatsApp-groep en met de meest actieve deelnemers eraan.

De studenten hebben in de hoorzittingen zowel hun deelname in de groep als hun aandeel in de gedeelde content aangegeven. Gezien het besloten karakter van de appgroep en de vrijheid van meningsuiting gaven de studenten aan dat ze niet de intentie hadden anderen te willen kwetsen of intimideren. Pelgrim: “Het gaat om een gemêleerde groep, waarbij vaststaat dat er geen betrokkenheid was van een gezelligheids- of studievereniging.”

Pelgrim wil niet zeggen hoe groot de groep precies was en of dat wat gedeeld werd al bestaand materiaal was, of dat de groepsleden ook zelf content creëerden. In de persverklaring staat verder dat het CvB het gebruik van kwetsende teksten en afbeeldingen over groepen uit de samenleving onacceptabel vindt. Ze tolereert niet dat andere leden van de TU/e gemeenschap zich hierdoor geïntimideerd voelen.

Ultimatum

“Deze universiteit moet voor iedereen een plek zijn waar prettig en veilig gestudeerd en gewerkt kan worden. Dergelijke vormen van meningsuiting keuren wij af en treden op tegen een dergelijke houding”, stelt het CvB. Zowel mondeling als schriftelijk is aan de betrokken studenten een waarschuwing gegeven en is een ultimatum gesteld. Indien dergelijk gedrag of vergelijkbare uitingen opnieuw gesignaleerd worden, zal de TU/e passende maatregelen nemen. Te denken valt aan een campusverbod gedurende een deel van het studiejaar of uitsluiten van het gebruik van TU/e-faciliteiten. Verder bekijkt de universiteit dan of er aangifte gedaan kan worden.

In een interview gisteren met het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) maakte hoogleraar Evangelia Demerouti, sinds 1 september de Chief Diversity Officer van de TU/e, al melding van ‘een speciale webpagina waarop studenten grappen maken over anderen’. Dat blijkt dus de gewraakte appgroep te zijn.

Het interview met Demerouti vond plaats naar aanleiding van een enquête die UK, de nieuwssite van de Rijksuniversiteit Groningen, onder ruim driehonderd internationale studenten had gehouden en waarbij 42 procent van hen liet weten in de afgelopen drie maanden negatieve grapjes of opmerkingen gehoord te hebben van studenten, medewerkers of collega’s. 13,6 procent zei openlijk racistisch te zijn benaderd.

Demerouti vertelde dat ze als Griekse ook vaak grapjes hoort over haar afkomst, bijvoorbeeld over geld lenen. “Om grapjes lacht nu eenmaal niet iedereen, vooral als ze consequent gemaakt worden om mensen buiten te sluiten”, zegt Demerouti. “Je lacht een keer en nog een keer, en dan is het genoeg.” Naar eigen zeggen moet ze ook twee keer zo hard werken om zich te bewijzen. Mensen komen toch minder snel naar haar toe voor een samenwerking, aldus Demerouti, “want we delen geen verleden”. Gelukkig wordt het nu bespreekbaar, zegt ze. “Wat wij willen is een omgeving waarin iedereen zich wel voelt. Ik hoef geen bitterballen te eten om erbij te horen, maar ik moet hier wel kunnen excelleren en mijn werk kunnen ontwikkelen.”

Deel dit artikel