Helft aanmelders ID valt straks buiten de boot

Voor de vier TU/e-opleidingen waarvoor komend collegejaar een numerus fixus geldt, hebben de aanmeldingen de limietcijfers overschreden. Van de 290 aanmelders voor Industrial Design zal straks bijna de helft buiten de boot vallen. ID laat in september maar 150 eerstejaars toe. Bij de drie andere opleidingen beperkt de overschrijding zich tot zo’n twintig à veertig aanmeldingen.

Tot en met maandag 15 januari konden studiekiezers zich aanmelden voor de vier TU/e-opleidingen waar in het collegejaar 2018-2019 een numerus fixus voor geldt. Voor alle vier de opleidingen - Industrial Design, Biomedische Technologie, Technische Bedrijfskunde en Technische Informatica - gaat decentrale toetsing bepalen wie wel en wie niet wordt toegelaten, want de zogeheten ‘caps’ zijn bij alle vier overschreden.

Vooral Industrial Design gaat veel potentiële studenten teleurstellen: de limiet ligt hier op 150 eerstejaars en bij de aanmeldingen staat de teller nu al op 290. Volgens Marcel Visschers, medewerker van Education & Student Affairs (ESA), zijn er ook nog een aantal aanmeldingen in behandeling waarbij nog gecheckt moet worden of de buitenlandse vooropleiding aan de vereiste criteria voldoet. Dat is overigens bij alle vier opleidingen het geval, dus het aantal aanmeldingen kan nog iets toenemen.

ID-decaan Aarnout Brombacher zei begin november al tegen Cursor dat het sterke terugsnoeien van de instroom de komende jaren noodzakelijk is om ruimte te creëren voor het kunnen opzetten van een coherent onderzoeksprogramma. Brombacher zette toen nog in op een limiet van 120 eerstejaars, maar in samenspraak met het College van Bestuur werd besloten die toch op te hogen tot 150.

Minder extreem

Visschers zegt dat bij de drie andere opleidingen de kloof tussen de cap en de aanmeldingen minder extreem is. Bij Biomedische Technologie ligt de limiet op 225 eerstejaars en zijn er 244 aanmeldingen binnengekomen. Bij Technische Bedrijfskunde zijn er voor 271 aanmelders 250 beschikbare plaatsen, en bij Technische Informatica gaat het om 288 aanmeldingen, terwijl er maar plaats is voor 250 eerstejaars.

Bij die laatste opleiding zijn er ook veel aanmelders met een buitenlandse vooropleiding: in totaal 51 personen. Bij Biomedische Technologie is dat er 1. Technische Bedrijfskunde heeft er 9 en Industrial Design 12.

Snel accepteren

De vier opleidingen gaan de komende periode aan de slag met de decentrale toets en mogen zelf bepalen hoe ze die inrichten en afnemen. Vorig jaar werd daar al mee geoefend. Aanmelders die uiteindelijk worden toegelaten, moeten daar tijdig over worden ingelicht. Op 15 april vernemen de studiekiezers die hebben meegedaan aan de selectie via Studielink hun rangnummer. Indien dit nummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, wordt ook een plaats aangeboden. Ze moeten de aangeboden plaats dan binnen twee weken via Studielink accepteren, anders komt de plaats te vervallen.

Deel dit artikel